EkonomikaInšpiráciaManažmentPodnikanieSlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 18. februára 2020 zobraziť celý profil

Ak sa chystáte na pohovor, zrejme sa zamýšľate nad tým, ako sa prezentovať. To, aký má byť ideálny zamestnanec, sme sa spýtali niekoľkých firiem stabilných na slovenskom pracovnom trhu.

Prax aj jazyk

Pre niektoré spoločnosti, predovšetkým z oblasti zdravotníctva, sú odborné skúsenosti nevyhnutné. „V prvom rade pozeráme na odbornosť našich budúcich zamestnancov, kolegov. Vzdelanie a prax v oblasti ošetrovateľstva a zdravotníctva sú pre nás prvoradé. Prihliadame aj na ľudský prístup ku klientom-seniorom, keďže poskytujeme služby, ktoré mnohokrát vyžadujú aj emocionálny kvocient. Čo sa týka jazykovej vybavenosti, okrem štátneho jazyka určite privítame aj znalosť iných rečí ako napríklad maďarského jazyka, keďže Agapé Senior Park bude prevádzkovať svoje služby v obci Horný Bar. Tá síce leží na území Slovenska, no časť obyvateľov využíva práve maďarčinu. Ak by sme to zhrnuli, uchádzač musí byť odborne vybavený, no s ľudským prístupom k pacientom,“ hovorí Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park.

Dĺžka praxe môže rozhodovať práve vtedy, keď sa kandidát hlási na vysokú pozíciu. „Pri výbere vhodného zamestnanca sa zameriavame v prvom rade na motiváciu uchádzača pracovať na ponúkanej pozícii, čo nám pomáha odhaliť, ako kandidát vníma jej význam a ako sa jeho hodnoty prelínajú s touto prácou. Veľmi dôležitým faktorom výberu sú taktiež schopnosti uchádzača učiť sa a adaptovať sa na zmeny. Podľa seniority pozície, ktorú obsadzujeme, je podstatné aj overenie praxe v odbore a zároveň výsledkov, ktoré uchádzač dosiahol v minulosti. Jedným z činiteľov, ktoré ovplyvňujú výber kandidáta, sú však aj komunikačné zručnosti, ktoré sú dôležité na dobrú spoluprácu s kolegami a nevyhnutné na výkon niektorých pozícií,“ dodáva Alena Komžíková, HR manager Edenred Slovakia.

ideálny zamestnanec

Schopnosť zapadnúť či „sedliacky rozum“

Nový kolega by mal osobnostne zapadnúť do firmy a fungujúceho kolektívu. „Čo sa týka potreby praxe, schopností či špeciálnych znalostí, napr. jazyka, veľmi záleží od pozície, ktorá sa obsadzuje, urgencie jej obsadenia a zodpovednosti, ktorá sa od nej očakáva. Všeobecne, ak hľadáte dobrého človeka do tímu, hľadáte lojalitu, zodpovednosť, pozitívny prístup, nadšenie pre prácu, vytrvalosť. A každý ruku na srdce, dôležitá je schopnosť zapadnúť. Totiž za vlastným názorom sa vždy skrýva kúsok drzosti, hrdinstva či odvahy, ale za schopnosťou prezentovať ho bez zranenia ostatných je vždy múdrosť,“ myslí si Ivana Anna Habalčíková, personálna manažérka Oresi Kuchyne.

Dôležitejšie než to, čo je na papieri, ukáže realita. „Náš tím je malý, nových kolegov prijímame zriedkavo, nemáme teda skúsenosť s ,davmi‘ uchádzačov. Ich kvalita je však kolísavá, je to tak 50 na 50. Niekedy má uchádzač na papieri dobré predpoklady, avšak chýbajú mu základné schopnosti analýzy a syntézy informácií (čiže zdravý sedliacky rozum), prípadne nie je schopný iniciatívne a samostatne pracovať. Vedomosti sa dajú nadobudnúť, ale spôsob myslenia je ťažšie meniť. Absolventom sa určite nevyhýbame, avšak je naozaj dobré, ak už majú prax, či už z brigád, alebo stáží. Nakoľko export tvorí väčšinu nášho obratu, uvítame, ak počas štúdia pracovali aj v zahraničí a mali tak možnosť spoznať či už inú kultúru, mentalitu alebo zdokonaliť sa v cudzom jazyku,“ hovorí Ing. Adrián Doboly z biotechnologickej spoločnosti Natures.

Charakter a hodnoty

Zdá sa, že firmy si stále viac než na skúsenostiach dávajú záležať na osobnosti človeka. Ideálny zamestnanec umožňuje spoločnosti prostredníctvom svojich vlastností, schopností a zručností neustále napredovanie a zlepšovanie v oblasti, v ktorej pôsobí. Hodnoty zamestnanca by mali byť takmer zhodné s hodnotami spoločnosti. Zamestnanec by mal mať prirodzenú túžbu neustále sa zlepšovať v odbore, v ktorom pôsobí, a prinášať nové pohľady na oblasti svojho pôsobenia, ktoré budú spoločnosti prinášať lepšie výsledky. V optimálnom prípade by mal mať zamestnanec dobre vyvinuté komunikačné zručnosti a schopnosť spolupracovať s rôznymi typmi osobností,“ približuje Alena Komžíková, HR manager spoločnosti Edenred Slovakia.

Kandidát by mal mať aj potenciál a veľkú chuť učiť sa, aby doňho bola firma ochotná investovať. „Všeobecne sú pre našu spoločnosť pre všetky pozície najdôležitejšie tieto vlastnosti alebo kritériá – lojalita, pracovitosť, zodpovednosť a spoľahlivosť. Na týchto vlastnostiach sa dá stavať a rozvíjať aj daná pozícia, takže pre nás nie je až taká dôležitá skúsenosť, pretože všetko sa dá naučiť,“ hovorí Karol Gálik, majiteľ siete ázijských reštaurácií EDO KIN.

ideálny zamestnanec

Komunikačné zručnosti a prezentácia

Prístup kandidáta k práci a motivácia na konkrétnu pozíciu vedia poriadne zamiešať karty. „Dôležité sú komplexné znalosti a prejav nového kolegu či kolegyne.

Na jednej strane vzdelanie, skúsenosti teoretické aj praktické, priebeh zamestnaní a na strane druhej aktivita, komunikácia, sebaprezentovanie. Niekedy sa však viac prikláňame k pozitívnemu prístupu k práci, ochote učiť sa nové veci, pracovať a vzdelávať sa naplno, k príjemnému, a pritom profesionálnemu prístupu. Tieto vlastnosti, ak sú človeku prirodzene dané, zohrávajú veľkú dôležitosť pri finálnom rozhodovaní. Ochota a pozitívny prístup pomôžu osvojiť si zručnosti potrebné na našu prácu. Znalosť cudzích jazykov je potrebná, podľa pracovného zaradenia je požiadavka na úroveň znalosti cudzieho jazyka rozdielna,“ vysvetľuje Zuzana Ždanská zo spoločnosti Sika Slovensko.

Kandidát na pohovore musí taktiež zapadnúť do firemnej kultúry. „Konkrétne schopnosti súvisia aj s pozíciou, ktorú obsadzujeme. Naša firemná kultúra siete hračkárstiev TOYETO si zakladá na pozitívnom prístupe k zákazníkovi, príjemnom, odbornom a zrozumiteľnom vystupovaní. Interne pozeráme na znalosti z odboru, schopnosť učiť sa nové veci a prispôsobiť myslenie sortimentu, ktorý je u nás veľmi špecifický. Požadujeme, aby sa každý zamestnanec zžil s vnímavými hračkami a stal sa ,srdciarom‘. To sa snažíme postrehnúť už pri výberovom konaní. Náš budúci zamestnanec musí byť presvedčený, že predáva kvalitu a pozná ju. Samozrejme, verbálny a aj neverbálny prejav je veľmi dôležitý pri komunikácii so zákazníkom,“ hovorí Dominik Rusňák, odborník na vnímavé hračky z hračkárstiev TOYETO.

Prototyp dokonalého zamestnanca neexistuje

„Ideálny zamestnanec neexistuje rovnako ako ideálny človek, myslí si RNDr. Valéria Kormanová z PPA Controll. „My si ceníme na zamestnancoch, keď majú radi prácu, ktorú robia, lebo to je nutný predpoklad, aby ju robili dobre. Ceníme si taktiež, keď sú hodnotovo zladení a lojálni k firme, keď sú si vedomí, že svojím správaním reprezentujú nielen seba, ale aj firmu. Ceníme si chuť vzdelávať sa, zdokonaľovať svoje zručnosti, snahu byť súčasťou riešenia a nie súčasťou problému, dodržať slovo, prispievať k dobrej atmosfére a súdržnosti v tíme, byť spoľahlivý a komunikovať otvorene a transparentne,“ vysvetľuje HR riaditeľka PPA Controll.

Neznamená to však, že zamestnávatelia vezmú kohokoľvek. „Všímame si všeobecné kompetencie, špecifické odborné kompetencie, jazykové kompetencie a v neposlednom rade osobnostnú charakteristiku. Držíme sa pravidla, že z dobrého hrozna sa dá urobiť zlé víno, ale zo zlého hrozna dobré víno neurobíte nikdy. Inými slovami, vieme, že zručnosti a vedomosti sa dajú nadobudnúť, no charakter človeka žiadnym tréningom ani zvýšením platu nezmeníme. Úspech spoločnosti závisí od kvality zamestnancov, preto je dôležité, aby vybraní kandidáti boli disponovaní na výkon práce podľa požiadaviek na konkrétnu pozíciu, aby zapadli do tímu a do firemnej kultúry. Schopnosť osloviť a vybrať kvalitných spolupracovníkov môže znamenať hlavný rozdiel medzi priemerným a vynikajúcim,“ dodáva Valéria Kormanová z PPA Controll.