ManažmentPodnikaniePríbehy xa Publikované 10. apríla 2017 zobraziť celý profil

Verím, že každý človek má nejakú úlohu, ktorú má splniť počas svojej pozemskej cesty. Dlho som netušila, aké je to moje poslanie. Od mala ma to ťahalo k obchodu, keď som ako 7-ročná pomáhala za pultom v predajni Foto-Kino na Steinerovej ulici (teraz Krížna) v Bratislave. Napriek tomu som sa ale rozhodla študovať najprv elektrotechnickú priemyslovku a potom ten istý odbor na Strojníckej fakulte STU, lebo technika ma bavila, nakoľko bola logická a platia v nej presné fyzikálne zákony.

Keď som promovala bolo tesne po revolúcii

Mali sme veľké ideály a žiadne informácie o tom, ako žiť v kapitalizme. Na fakulte nás nik neučil nič o manažmente, ekonómii a pravidlách pre úspešné podnikanie a riadenie podnikov.
Preto, keď som sa v roku 2006 stala výkonnou riaditeľkou vtedy malej strojárskej firmy na Slovensku, netušila som, ako správne manažovať a dosiahnuť, aby boli spokojní nielen majitelia spoločnosti, ale aj zamestnanci, ktorí by cítili lojalitu a spolupatričnosť s firmou a do práce chodili radi.

Samozrejme, začiatky boli veľmi ťažké, plné chýb a omylov. Začala som študovať množstvo literatúry, ktorá vtedy zaplavila naše kníhkupectvá. Problém ale bol v tom, že čím viac som študovala, tým viac som získavala protichodné informácie.
Trpela som stresom, prepracovanosťou a vyčerpaním. Potrebovala som to zmeniť a naštartovať firmu, aby začala po mnohých neúspešných rokoch rásť. Musela som si nájsť svoju vlastnú cestu, ktorá by mi dávala zmysel a hlavne ktorá by fungovala pri riadení a rozširovaní našej firmy.

Do troch rokov sa firma rozrástla zo 16 na takmer 100 zamestnancov 

Vzhľadom na to, že sme sa zaoberali dodávkami v rámci jadrovej energetiky, bolo životne dôležité perfektne zvládnuť projektový a finančný manažment dlhodobých a strategických projektov, ktorých objem bol často väčší ako milión EUR.
Keď sa majitelia rozhodli firmu po ôsmych rokoch predať, odišla som z firmy a našla svoje poslanie. Spísala som systém riadenia bez stresu AntiStres manažment.

V roku 2013 som s manželom založila firmu Affida, s.r.o. Častokrát sa ma ľudia pýtajú na pôvod tohto názvu. Je z talianskeho affidabile, čo znamená spoľahlivý. Sme pre našich klientov spoľahlivým partnerom pri riešení problémov v ich podnikaní.

Pomáhame im zlepšiť podnikanie tak, aby pracovali menej a mali lepšie výsledky. Aby sa vedeli spoľahnúť na to, že firma bude fungovať aj v čase, keď budú mimo nej. Aby vedeli v akom stave je ich firma aj v prípade, ak sú od nej vzdialení „na sto honov“. A aby sa v rôznych situáciách vedeli vždy správne rozhodnúť a ich zamestnanci boli platení od ich prínosu pre firmu a nie od toho, koľko času strávia v práci.

Na začiatku som si myslela, že našou cieľovou skupinou budú najmä noví podnikatelia a majitelia start up-ov

Opak je ale pravdou. Najčastejšie naše služby vyhľadávajú práve ostrieľaní dlhoroční podnikatelia, ktorí už nechcú vo firme tráviť denne viac ako dvanásť hodín a chcú sa konečne venovať aj iným aktivitám a koníčkom. Chcú, aby firma „šliapala“ aj bez nich a každý v nej vedel, čo a kedy má robiť a bol za to spravodlivo ohodnotený.

Druhou veľmi častou skupinou našich klientov sú podnikatelia, ktorí firmu vybudovali, chcú sa stiahnuť z exekutívy, predať firmu novej generácii a ostať vo firme len v pozícii majiteľa. Nakoľko im záleží na zamestnancoch a dobrých vzťahoch so svojimi klientmi, chcú zabezpečiť dlhovekosť svojej firmy aj po svojom odchode. Preto pre nich vytvárame systém na plynulé predanie firmy novému vedeniu.

Ak je ale našim klientom ktokoľvek, vždy je naša práca podobná. Musíme vo firme nájsť a podporiť všetko, čo dobre funguje a do tohto systému doplniť prvky, ktoré pomôžu dosiahnuť lepšie výsledky a v kratšom čase ako doposiaľ.

Tak ako som písala v úvode, je veľmi dôležité poznať svoje poslanie. Ja som svoje našla v úlohe konzultanta, ktorý dennodenne pomáha podnikateľom. Touto spoluprácou sa stávame spoluzodpovední za výsledky našich klientov. Napĺňajú ma výhry a úspechy našich klientov a ich pozitívne reakcie, keď sa im zjednoduší ich pracovný život a oni majú po dlhých rokoch konečne čas aj na seba a svojich najbližších.

Kontakt: http://www.affida.sk/