PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 22. decembra 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníkov a ostatné SZČO), že k termínu splatnosti 8. január 2019 platia poistné za december 2018, a teda vo výške, ako ho platili doteraz.

Zmena vo výške poistného z dôvodu zmeny minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu nastane k 8. februáru 2019, kedy zaplatia poistné za január 2019. Túto zmenu vo výške poistného im oznámi Sociálna poisťovňa počas januára.

Výška poistného sa nezmení všetkým SZČO. Vo februári 2019 sa výška platby zmení len tým, ktorí platili poistné z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu. Ostatní živnostníci a SZČO budú ďalej platiť poistné v rovnakej výške ako v roku 2018.

zdroj: Socpoist