Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 7. júna 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že prihlasovanie a odhlasovanie pracovníka sa vždy odvíja od obdobia, na aké bol právny vzťah uzatvorený.

Pochybnosti v tejto otázke vznikajú najmä v súvislosti s uzatvorenými dohodami, a to vtedy, keď dohodár nepracuje nepretržite každý pracovný deň. Na počte odpracovaných dní v týždni nezáleží, záleží na dobe trvania uzatvorenej dohody. Sociálne poistenie (dôchodkové, prípadne aj nemocenské a poistenie v nezamestnanosti) dohodárovi trvá počas celého obdobia, na ktoré je dohoda uzatvorená, v prípade nároku na dávky sa ako obdobie poistenia zaráta celé obdobie trvania dohody.

Príklad: Ak má napríklad osoba uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti od 1. apríla 2018 do 31. júla 2018, napriek tomu, že odpracuje len dva dni v týždni, zamestnávateľ ju v Sociálnej poisťovni prihlási od 1. apríla 2018 a odhlási dňom 31. júla 2018. Prihlášky a odhlášky len za tie dni, ktoré odpracovala, v žiadnom prípade posielať netreba.

zdroj: Sociálna poisťovňa