EkonomikaSlovensko xa Publikované 20. januára 2021 zobraziť celý profil

Slovenská živnostenská komora (SŽK) reaguje na predložený návrh ministerstva financíi. Rezort plánuje nový zákon, ktorým definuje vystavovať faktúry v reálnom čase. Informáciu Pripravovaný právny predpis: Faktúra z každej transakcie sme publikovali 13. januára.

Stanovisko Slovenskej živnostenskej komory

Zverejnený návrh ministerstva vnímame ako odvážny krok, avšak s nedostatkom detailov. Na základe zverejnených informácií hodnotíme, že opatrenie neprinesie pozitívny efekt pre podnikateľa v praxi. Dôležité budú ďalšie detaily návrhu a najmä výpočet dopadov na podnikateľské prostredie.

Pretože štát pridáva, v čase zatvorenia prevádzok, ktoré nikto nevie kedy skončí, ďalšiu povinnosť investovať do účtovného softvéru, pričom náklady predpokladáme v stovkách eur na jeden subjekt. V súčasnosti vystavujú živnostníci svoje faktúry zvyčajne vo vlastných formulároch, so zabezpečením prehľadu svojich príjmov a výdavkov.

Vážne obavy máme z možného porušenia obchodného tajomstva, nakoľko Finančná správa získa úplný prehľad o všetkých obchodných transakciách v SR, pričom pôjde o uloženie jedinečných dát, prepojených s osobnými údajmi, ktoré môžu byť potenciálne zneužité. Viď napr. nedávne odcudzenie dát z Národného centra zdravotníckych informácií.

Článok pokračuje pod reklamou

Dôvodom je výber DPH

Zámer ministerstva vychádza, ako aj uvádza vo svojom zdôvodnení, z potreby zníženia medzery vo výbere DPH. Odporúčame zamerať pozornosť ministerstva práve na DPH, skvalitniť vykazovanie DPH a neriešiť DPH medzeru opatreniami v oblasti priamych daní. Táto téma úzky súvisí s týmto návrhom, aj so súčasnou situáciou.

Dlhodobým problémom v oblasti DPH, ktoré komora vníma, je neúmerné zaťaženie subjektov v obchodnom reťazci, pričom platobná povinnosť by, podľa nášho názoru, mala byť postupne prenesená na posledný subjekt v obchodnom reťazci.

Problém platenia preddavkov na DPH sa v čase korony ešte prehĺbil, neúmerne zaťažuje podnikateľov, pričom v žiadnom z vládnych opatrení sa tejto problematike nevenuje pozornosť. Navrhujeme zvážiť, aby drobné transakcie boli vyňaté z tejto povinnosti, nakoľko spôsobia zvýšenie byrokratickej náročnosti a v konečnom dôsledku nedokážu svojim celkovým objemom napomôcť k zlepšeniu výberu daní. Pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí vystavujú faktúry samostatne, bude používanie ďalšieho softvéru FS komplikované a zaťažujúce.

Navyše, je potrebné si uvedomiť, že existujúce IT služby štátu voči podnikateľom sú často nedostatočne výkonné, v určitých procesoch neprepojené, technicky neodladené a sú známe aj výpadkami služieb. Ak má štát (resp. FS) záujem o takéto riešenie pre živnostníkov a malých podnikateľov, nech pripraví dostupné, funkčné, stabilné a užívateľsky jednoduché riešenie, poskytne ho do testovacej prevádzky, nech sa odladia chyby a následne môže byť zavedené do zákonnej povinnosti.