EkonomikaPrieskumy a analýzySlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 30. marca 2020 zobraziť celý profil

V čase šíriacej sa nákazy koronavírusom je výrazne oslabená ekonomika ako celok a tiež fungovanie mnohých firiem. Úhrady faktúr načas sú často krát tým posledným, na čo kompetentní teraz myslia. Nielen vlády prijímajú opatrenia, ako zamedziť šíreniu ochorenia. Aj spoločnosti sa snažia nastaviť si systémy čo najefektívnejšie, aby sa chránili pred neplatičmi. Aké opatrenia sú najčastejšie? Podľa reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS, na prvom mieste skončila skorá fakturácia. Využíva ju 71 % respondentov.

V snahe firiem zlepšiť platobnú morálku ich zákazníkov nasleduje definovaný proces upomínania (63 %). Tretím najobľúbenejším opatrením je využívanie profesionálnych služieb vymáhania pohľadávok (51 %).

Rebríček najčastejších opatrení firiem v boji proti neplatičom (%):

Zdroj: European Payment Practices 2019

Jednou z krajín, ktorá výrazne využíva spôsob rýchlej fakturácie (95 %) a tiež definovaný proces upomínania (96 %), je Nemecko. Proces upomínania je obľúbený aj v Dánsku (88%). Poistenie nedobytných pohľadávok a tiež poistenie ochrany platieb patria vo všeobecnosti medzi najmenej využívané opatrenia.
Na základe reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS možno konštatovať, že medzi krajinami východnej Európy, je využívanie jednotlivých opatrení v boji proti neplatičom rozložené rovnomerne. Vymyká sa akurát tak Slovinsko s kontrolami úverovej bonity (81 %). Aj u Rusov je toto opatrenia najrozšírenejšie (80 %).

Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko hovorí, že v prípade nedisciplinovaných zákazníkov, odporúča obrátiť sa na profesionálov a neriešiť všetko vlastnými silami. „Miera využívania služieb externých inkasných spoločností je celkovo nízka, čo je na škodu. Profesionálni pracovníci pritom vybavia všetko potrebné za vás a vy sa namiesto komplikovanej komunikácie s neplatičmi môžete sústrediť na podstatu vašej podnikateľskej činnosti.“
Čo sa týka Slovenska, najviac sa využíva skorá fakturácia (71 %), nasleduje definovaný proces upomínania (56 %) avyužívanie profesionálnych služieb vymáhania pohľadávok (42 %) je na treťom mieste.


O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska.

V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.
Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com