EkonomikaFinancie na podnikanieMarketingPrávo a legislatíva xa Publikované 1. júna 2020 zobraziť celý profil

V snahe zmierniť ekonomické dopady spôsobené šírením ochorenia COVID-19 pristupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu (NP PRKP) k opätovnému predĺženiu koncových termínov pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívne vouchre s architektmi, dizajnérmi, marketérmi alebo programátormi do 31. júla 2020.

„V čase od prijatia mimoriadnych opatrení v dôsledku ochorenia COVID-19 bolo umožnené postupné i viacnásobného predkladanie dokumentácie podľa ich dostupnosti z dotknutých inštitúcií a tretích strán. Tento fakt spolu s prísnymi karanténnymi nariadeniami platnými v mesiacoch marec a apríl 2020 znemožnili postupovať v takom tempe ako pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Preto sme predĺžili termín, do ktorého je možné podporené projekty zrealizovať a požiadať o preplatenie prideleného vouchera,“ vysvetlil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Z pôvodne stanoveného dátumu 16. marca 2020 bol termín predĺžený na 31. júl 2020

Podrobné zmeny sú uvedené v usmernení č. 6, ktoré je zverejnené na stránke projektu (www.vytvor.me) – USMERNENIE_k Výzvam KV_č. 6. V prípade záujmu o ďalšie informácie súvisiace s predĺžením termínu je možné kontaktovať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a v Košiciach, na https://www.vytvor.me/kontakt.

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Nová forma európskej pomoci je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V rámci národného projektu budú počas jeho trvania vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 slovenských podnikov.

zdroj: MH SR