PodnikanieZaujímavosti xa Publikované 30. apríla 2021 zobraziť celý profil

I keď Slovensko podľa predbežných výsledkov nesplnilo cieľ recyklovať minimálne 50% komunálneho odpadu, pozitívne sa vyvíja plnenie cieľov, ktoré sú prenesené na výrobcov v rámci princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV).

Podľa správy o stave životného prostredia v SR za rok 2019 sa mimoriadne darí plniť ciele najmä pre výrobcov obalov, informovala v piatok Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). 

Napriek tomu, že celkové množstvo odpadov z obalov narastá, miera recyklácie odpadov z obalov narástla zo 45,21 % v roku 2005 až na 66,60 % v roku 2018. To znamená, že výrobcovia už v roku 2018 splnili ciele, ktoré im európska obalová legislatíva ukladá pre rok 2025, a to cieľ recyklovať 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov, ktorý bol zapracovaný do slovenskej legislatívy ešte len minulý rok,“ uviedla RÚZ. 

Podľa správy o stave životného prostredia v SR za rok 2019 sa darí plniť ciele najmä pre výrobcov obalov

Zvlášť dobré výsledky sme podľa únie dosiahli v recyklácii odpadov z obalov z plastov. Napriek tomu, že recyklácia plastov je najproblematickejšia, recyklovali sme na Slovensku v roku 2018 až 51,4% odpadov z plastových obalov. Tým sa Slovensko stalo šiestou najlepšou krajinou EÚ, keď priemer EÚ je 41,5 % .

Článok pokračuje pod reklamou

Rovnako pozitívne vyhodnotilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podľa únie aj fungovanie RZV v rámci prípravy nového Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Splnené boli ciele stanovené pre výrobcov na recykláciu odpadov z obalov, ale aj osobitne pre papier a lepenku, sklo, plasty, železné a neželezné kovy, odpadové pneumatiky, staré vozidlá, použité batérie a akumulátory, ako aj pre elektrozariadenia a elektroodpad.

RÚZ privítala pozitívne hodnotenie činnosti výrobcov v rámci kolektívneho systému RZV ministerstvom, únia však chcela zmeny najmä v oblasti kontroly plnenia povinností všetkých aktérov systému, prevencie a riešenia výrobcov, ktorí si neplnia svoje povinnosti. Požaduje tiež odstránenie legislatívnych výnimiek pre niektorých výrobcov. Povinná účasť v systéme by mala byť súčasťou povolenia na založenie firiem a táto povinnosť by mala byt stanovená aj pre cezhraničný internetový predaj.

Zamestnávatelia tiež navrhujú rozšíriť financovanie nákladov na triedený zber o subjekty, ktoré si budú riadne plniť povinnosti a hradiť poplatky organizáciám zodpovednosti výrobcov. Do systému by podľa RÚZ mal prispievať každý subjekt, ktorého odpad môže končiť v kontajneroch na triedený zber.

zdroj: TASR / úprava: redakcia