Finančný manažmentPodnikanie xa Publikované 22. januára 2019 zobraziť celý profil

Skupina SATUM patrí medzi významné spoločnosti pôsobiace na území Českej a Slovenskej republiky v oblasti poistenia a risk managementu. V roku 1997 bola z nadšenia troch spoločníkov, ktorí mali vlastnú predstavu o tom, ako poskytovať servis v tejto oblasti svojím budúcim klientom, založená spoločnosť SATUM CZECH s.r.o.. O päť rokov neskôr vznikla samostatná spoločnosť SATUM SLOVAKIA s.r.o., ktorá mala poskytnúť rovnaký servis klientom na Slovensku.

Majitelia pracovali v poisťovníctve, a tak ako ďalší ľudia z branže v tej dobe – založili maklérsku spoločnosť

Deväťdesiate roky k tomu boli ideálne, pretože začali vznikať nové poisťovne, tie existujúce začali pretvárať svoje štruktúry, vznikali nové poistné produkty a bol dopyt po tom, aby klienti mali profesionálny servis v oblasti maklérskych služieb, ktoré všetky tieto zmeny a potreby pre klientov zaistia.

SATUM poskytuje služby v oblasti korporátneho poistenia a risk managementu. Zameriavame sa na komplexné poistné programy v priemysle, zdravotníctve,  službách,  verejnej správe a v ďalších oboroch. Sme uznávanými odborníkmi v oblasti poistenia vozidiel a dopravných rizík.

Spoločnosť SATUM je pevnou súčasťou poisťovacieho trhu a jedným z najvýznamnejších a najaktívnejších poisťovacích maklérov. Dlhodobo usilujeme o inovácie v obore a neustále rozvíjame naše know-how s cieľom zaisťovať čo najprofesionálnejšie a najkvalitnejšie služby pre našich klientov. Mimoriadny dôraz kladieme tiež na zvyšovanie odbornosti zamestnancov.

SATUM sa aktívne zúčastňuje a prezentuje svoje  dlhodobé skúsenosti v oblasti risk managementu na významných odborných konferenciách a workshopoch napr. SpeedCHAIN a SpeedCHAIN Slovakia, EASTLOG, Efektívní nemocnice, SATUM konference a ďalšie.
Tiež pravidelne prispieva do odborných periodík  ako napr. Logistic NEWS, Nebezpečný náklad, Systémy logistiky, TRANSPORT magazín, časopis POSITIV, časopis KOMORA atď.

Pred rokom bola založená spoločnosť SATUM CZECH s.r.o., organizačná zložka Slovensko z dôvodu ďalšieho skvalitnenia ponúkaných služieb.
Podporujeme všetky zámery, ktoré skupinu posúvajú ďalej a zároveň obohacujú celkový stav poisťovníctva.

Riešime poistenie v týchto odvetviach:

  • Doprava, špedícia a logistika
  • Priemysel a stavebníctvo
  • Služby a profesijné činnosti
  • Zdravotníctvo a farmácia
  • Verejný sektor

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku vášho poistenia.
Kontakt pre Slovensko: 

Ing. Zuzana Bednarzová

+ 420 603 168 831

zuzana.bednarzova@satum.sk