ManažmentMarketingOnline marketing xa Publikované 1. apríla 2021 zobraziť celý profil

Zem pohlcuje plastový odpad. Nevyspytateľné výkyvy počasia ovplyvňujú prírodu, ľudí a v konečnom dôsledku i globálnu ekonomiku. Je čas reagovať. 

Svoj podiel zodpovednosti si uvedomujú aj značky, ktoré sa dostávajú pod čoraz väčší tlak verejnej mienky. Ako by na hlasy spotrebiteľov volajúcich po pozitívnej zmene mali reagovať?

Cenný zdroj inšpirácie prináša Report udržateľnosti 2021, ktorý pripravila brandingová agentúra GALTON Brands. Report poskytuje komplexný pohľad na zelený marketing ako taký, aktuálne trendy, štatistiky, príklady zelených riešení z praxe, ale aj autentické názory úspešných značiek pôsobiacich na Slovensku.  

Prečo je zelený marketing čoraz dôležitejší

Problém trvalej udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti nie je len vecou uvedomelých jednotlivcov. Týka sa nás všetkých. Tak ako spotrebiteľov, tak i značiek, ktoré disponujú obrovským vplyvom korigovať nákupné návyky a vytvárať želané vzorce správania. Hlas spotrebiteľov totiž hovorí jasnou rečou: 

Podľa prieskumu, ktorý v roku 2019 realizovala spoločnosť STEM/MARK, takmer 87% opýtaných verí, že je ekológia veľmi dôležitá. Až 95% opýtaných je preto presvedčených, že by mali firmy podnikať také kroky, ktoré znížia environmentálnu záťaž a prispejú k lepšej budúcnosti našej planéty.

Realizovaný prieskum priniesol veľmi zaujímavé výsledky aj z pohľadu aktívneho prístupu spotrebiteľov k environmentálnej problematike: Viac než polovica respondentov v ňom potvrdila, že svedomito triedi odpad a zároveň sa snaží eliminovať používanie jednorazových plastov. Pozitívnou správou bolo tiež zistenie, že prevažná väčšina opýtaných sa snaží neplytvať potravinami, šetriť vodu, energie a voliť ekologicky šetrnejšie spôsoby dopravy.

Z viacerých výskumov je zrejmé, že sú spotrebitelia ekologickým riešeniam čoraz naklonenejší. Smerom k značkám vyslovujú jasné očakávania a ochotu spolupodieľať sa na zlepšení stavu životného prostredia. Značky sa na tieto požiadavky snažia prirodzene reagovať. Ak chcú ale skutočne prispieť k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia, mali by nielen vyrábať a predávať ekologickejšie, ale aj motivovať spotrebiteľov k zodpovednejšiemu prístupu, hovorí Jakub Čupka, creative lead agentúry GALTON Brands.

Report udržateľnosti 2021, zdroj: Galton.sk

Ekologické riešenia a zelené značky. Nový trend súčasnosti?

Jednoznačne áno. Hľadanie efektívnych ekologických riešení a inovatívnych spôsobov, akými možno prispieť k lepšiemu stavu životného prostredia a budúcnosti našej planéty, sa stáva takpovediac novodobým trendom. Mnohé značky už tieto princípy začali uplatňovať alebo sa na implementáciu zelenej stratégie začínajú aktívne pripravovať.

A to všetko v snahe vyhovieť očakávaniam svojich spotrebiteľov, udržať krok s ekologicky zmýšľajúcou konkurenciou, zvýšiť si kredibilitu, brand awareness (povedomie o značke), získať punc modernosti, atraktivity a spoločenskej zodpovednosti a ešte k tomu prispieť k trvalej udržateľnosti.  

Na „horúci” trend trvalej udržateľnosti reaguje aj mnoho slovenských a na Slovensku pôsobiacich značiek. S požiadavkou na vytvorenie značky, ktorá bude svojím správaním, vzhľadom i komunikáciou rešpektovať fenomén udržateľnosti a ekológie, nás oslovuje čoraz viac klientov. Považujeme však za dôležité upozorniť na fakt, že titul „zelená značka” nezískajú jednorazovou ekologickou aktivitou. Základom je prepracovaná zelená, resp. environmentálna stratégia. V rámci nej sa ekologický prístup, resp. prísľub, ktorý dá značka svojim spotrebiteľom a celej spoločnosti, plnohodnotne pretaví aj do firemnej kultúry, hodnôt a cieľov, ktorými tento prísľub naplní. Bez jasnej stratégie, vágnych tvrdení a verifikovaných skutkov, by totiž značka mohla ľahko skĺznuť k tzv. „greenwashingu, a tým značne poškodiť svoju reputáciu, hovorí Andrej Mitáš, CEO brandingovej agentúry GALTON Brands.

Stiahnite si Report udržateľnosti 2021 ZDARMA

Budovanie zelenej značky preto nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V GALTON Brands sa preto rozhodli vytvoriť Report udržateľnosti 2021, ktorý predstavuje cenného sprievodcu svetom zelených značiek. Report je určený top manažérom, marketérom, ale aj odbornej verejnosti, ktorá sa zaujíma o zelený marketing a environmentálne stratégie.

Na viac než 70 stranách okrem iného objavíte hodnotné informácie o trendoch, ktoré vplývajú na budúci vývoj trhu a formujú obchodné stratégie významných hráčov, ale aj inšpiratívne ekologické prístupy, ktoré si zvolili slovenské a zahraničné značky na ceste k udržateľnosti.  

Report si môžete stiahnuť zdarma na webstránke agentúry GALTON Brands.