EkonomikaSlovenskoStrategický manažment xa Publikované 17. marca 2022 zobraziť celý profil

Zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska a produktivitu pomôže aj novovzniknutá Rada. Na pôde ministerstva hospodárstva sa dnes uskutočnilo jej prvé rokovanie, ktorého sa zúčastnil aj premiér Heger.

 „Novovzniknutá Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu by sa mala stať motorom ekonomického rozvoja Slovenka. Jej činnosť by mala prispieť k tomu, aby Slovensko zasvietilo na mape Európy ako úspešná krajina,“ zdôraznil premiér E. Heger.

Má prispieť k zvýšeniu životnej úrovne

Predseda rady a minister hospodárstva Richard Sulík zdôraznil, že „vznik rady je naplnením programového vyhlásenia vlády a verí, že jej činnosť prispeje k zvyšovaniu životnej úrovne na Slovensku.“

Rada má 23 členov a je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom pre podporu zvyšovania konkurencieschopnosti a produktivity a pre politiku lepšej regulácie. Členmi rady sú okrem zástupcov štátu aj zástupcovia podnikateľov a samospráv. 

Väčšinu má súkromný sektor

Podpredseda rady a štátny tajomník Ján Oravec je rád, že väčšinu v rade má súkromný sektor. „Aj takto chceme ukázať, akú dôležitosť mu prikladáme,“ dodal J. Oravec. Vznikom tejto rady zároveň zanikajú štyri iné rady, ktoré pôsobili v obdobných oblastiach.

Článok pokračuje pod reklamou

Na ustanovujúcom rokovaní členovia rady pre zvýšenie efektivity jej činnosti zriadili štyri pracovné skupín pre rôzne oblasti relevantné z pohľadu produktivity a konkurencieschopnosti – pracovnú skupinu pre podnikateľské prostredie, export a investície, pracovnú skupinu pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, pracovnú skupinu pre digitálnu transformáciu Slovenskej republiky a pracovnú skupinu pre vzdelávanie.

Pracovné skupiny sú zriadené v koordinácii s príslušnými rezortmi, pod ktoré daná agenda prioritne spadá. Okrem iného dnes prerokovali a vzali na vedomie Koncepciu vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie, Plán zahraničných aktivít vonkajších ekonomických vzťahov na 1. polrok 2022 či návrh Akčného plánu vodíkovej stratégie.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR / úprava redakcia