Finančná správaPodnikanieSlovensko xa Publikované 8. októbra 2019 zobraziť celý profil

Viac ako 7,2 milióna zásielok bolo za prvých deväť mesiacov tohto roku predložených Pobočke Colného úradu (CÚ) Bratislava Pošta na colné konanie. Tento počet sa každý rok zvyšuje, dôvodom je rastúci trend a popularita internetových obchodov. Z dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva museli príslušníci finančnej správy zaistiť doposiaľ 80 zásielok.

Za prvých deväť mesiacov tohto roku bolo predložených na colné konanie príslušníkom finančnej správy z PCÚ Bratislava Pošta vyše 7,2 milióna zásielok. Ide o nárast počtu zásielok, keďže za rovnaké obdobie minulého roku bolo celkovo predložených 4 937 402 ks zásielok.
Počet zásielok má každý rok stúpajúcu tendenciu. Zo štatistík vyplýva, že v roku 2016 bolo na uvedenej pobočke predložených 3 969 158 zásielok. Hlavným dôvodom je rastúca obľúbenosť nákupov cez internetové obchody.

Z dôvodu porušenia práva duševného vlastníctva zaistili tento rok príslušníci finančnej správy na pošte celkom 80 zásielok

V  zásielkach sa nachádzali napríklad športová obuv značiek NIKE, Adidas, Converse, Puma, dámska obuv Christian Laboutin, kabelky značiek Michael Kors, CHANEL či mobilné telefóny Samsung. Všetky vykazovali znaky porušenia práva duševného vlastníctva.

Finančná správa upozorňuje verejnosť, že v prípade dovozu zásielok z tretích krajín prostredníctvom prepravcu Slovenská pošta a. s. si treba pozorne prečítať pokyny uvedené na „Poštovom oznámení“. Často sa totiž stáva, že príjemcovia zásielky prídu colne prerokovať zásielku bez toho, aby si priniesli internetovú objednávku tovaru v zásielke. Informácie o colnom konaní pre verejnosť možno nájsť na portáli finančnej správy

V súčasnosti sú zásielky do hodnoty 22 eur oslobodené od DPHdo hodnoty 150 eur oslobodené od cla. Od 1. januára 2021 však vstúpi do platnosti Smernica EÚ, na základe ktorej budú všetky dovážané zásielky z tretích krajín podliehať platbe DPH.

Na PCÚ Bratislava Pošta pracuje v súčasnosti 25 príslušníkov finančnej správy. Pobočka je jednou z piatich špecializovaných pobočiek v rámci Slovenska určených na prerokovávanie poštových zásielok predkladaných Slovenskou poštou, a. s..

Táto pobočka colne prerokováva zásielky s pôsobnosťou pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a sčasti Trenčiansky kraj. Sídli priamo v areáli Slovenskej pošty, a. s., čím je maximálne uľahčený výkon colného dohľadu pri výstupe a vstupe zásielok do a z tretích krajín a následne colné konania pre príjemcov zásielok.

Fotogaléria:

zdroj: FS SR