EkonomikaPodnikaniePrieskumy a analýzy xa Publikované 4. septembra 2019 zobraziť celý profil
  • Platobná disciplína sa naďalej zlepšuje, pričom 81 % všetkých faktúr je vyplatených včas
  • Vyhliadky do budúcnosti sú však pesimistickejšie ako boli
  • Spotrebitelia sú spoľahlivejšími platiteľmi ako firemní zákazníci

Platobné zvyklosti v Európe sa naďalej zlepšujú v segmente B2C a B2B, pričom 81 % všetkých faktúr sa v súčasnosti vypláca včas. Pred piatimi rokmi to bolo len 75 %. Vo východnej Európe prichádzajú štyri z piatich platieb včas (80 %); v západnej Európe je to až 83 %.

Platba načas je obzvlášť vysoká v Rusku, kde je 89 % všetkých pohľadávok vyplatených včas, za nimi nasleduje Nemecko (86 %) a Dánsko (85 %). V Európe je v dochvíľnosti úplne na konci Slovensko (76 %), Bulharsko a Grécko (každé 77 %).

Reprezentatívny prieskum „European Payment Practices“ 2019, ktorý sa uskutočnil v mene poskytovateľa finančných služieb EOS, oslovil 3 400 spoločností v 17 európskych krajinách.

Vyhliadky nie sú priaznivé – chystá sa trend platobnej disciplíny zmeniť?

Napriek pokračujúcemu pozitívnemu trendu v platobnej disciplíne sa európske spoločnosti zatiaľ pozerajú na budúcnosť skepticky. Iba 22 % očakáva výrazné zlepšenie platobných zvyklostí v nasledujúcich dvoch rokoch; v roku 2018 to bolo 24 %. Na druhej strane 15 % opýtaných očakáva, že sa situácia zhorší; to je nárast o dve percentá v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

V západnej Európe sú obzvlášť negatívne voči budúcnosti spoločnosti z Nemecka a Veľkej Británie. Vo východnej Európe predpokladajú nepriaznivý trend predovšetkým spoločnosti z Ruska a Slovinska.

„Prieskum potvrdzuje to, čo ukazujú aj mnohé súčasné hospodárske prognózy: nálada v európskom hospodárstve už nie je tak optimistická ako v posledných rokoch,“ hovorí Klaus Engberding, generálny riaditeľ skupiny EOS. „Vo Veľkej Británii tlmí očakávania potencionálny Brexit bez dohody, a v Nemecku majú konkrétne negatívne hospodárske vyhliadky vplyv na morálku. Ak sa svetové obchodné spory ešte zhoršia, môžeme v Európe očakávať pokles úrovne platieb už v budúcom roku.“

Päťročný trend: v Európe sa znížili lehoty splatnosti a zlepšila sa platobná disciplína…

Väčšina sa stále zaobíde bez vonkajšej podpory v oblasti manažmentu pohľadávok

V Európe sú spoločnosti, ktoré dostávajú odbornú podporu v oblasti manažmentu pohľadávok, stále v menšine. Iba štyri z desiatich spoločností (42 percent) spolupracujú s externými poskytovateľmi služieb na vymáhanie nesplatených dlhov.

„Najmä vzhľadom na potenciálne oslabenú hospodársku situáciu by mali spoločnosti, ktoré tak ešte neurobili, vo väčšej miere sprofesionalizovať oblasť manažmentu pohľadávok a preskúmať spoluprácu s externými poskytovateľmi inkasa, aby v prípade možného hospodárskeho úpadku udržali svoje hotovostné toky stabilné na úrovni platieb,“ hovorí Engberding.

Spotrebitelia sú spoľahlivejšími platiteľmi ako spoločnosti

Z prieskumu EOS vyplýva, že európske spoločnosti stanovili svojim zákazníkom priemernú lehotu splatnosti 33 dní; čo je o štyri dni viac ako pred piatimi rokmi. Zatiaľ čo 84 % spotrebiteľov a súkromných zákazníkov dodržiava túto lehotu, v prípade spoločností to zvláda iba 79 %. Hlavnými dôvodmi oneskorenia platieb, ktoré uviedli respondenti, boli predovšetkým problémy s peňažnými tokmi v segmente B2C (57 %) a v segmente B2B, nevyrovnané platby vlastnými klientmi zákazníka (55 %) a čerpanie dodávateľských úverov (51 %). 


O prieskume EOS „European Payment Practices“ 2019

V spolupráci s nezávislým inštitútom pre výskum trhu Kantar, spoločnosť EOS uskutočnila telefonické rozhovory s 3 400 spoločnosťami v 17-tich európskych krajinách, aby sa ich opýtala na prevládajúce platobné postupy v jednotlivých lokalitách. 200 spoločností s ročným obratom nad 5 miliónov EUR v krajinách Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo, odpovedalo na jar roku 2019 na otázky týkajúce sa ich vlastných platobných skúseností a aktuálnych tém v oblasti riadenia rizika a pohľadávok. Spoločnosť EOS vykonala ročný prieskum už najmenej 12-krát.

O skupine EOS

Skupina EOS je popredný medzinárodný poskytovateľ finančných služieb na mieru. Ako špecialista na ohodnotenie a spracovanie pohľadávok spoločnosť EOS využíva nové technológie, aby ponúkla svojim približne 20 000 zákazníkom v 26 krajinách finančné zabezpečenie prostredníctvom inteligentných služieb. Hlavnou obchodnou činnosťou spoločnosti je nákup nekrytých a krytých dlhových portfólií.

V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností má skupina EOS viac ako 7 500 zamestnancov a viac ako 60 dcérskych spoločností, takže má prístup k zdrojom vo viac ako 180 krajinách. Kľúčovými cieľovými odvetviami sú bankovníctvo, verejné služby, nehnuteľnosti a elektronický obchod. EOS je súčasťou skupiny Otto.

Pre viac informácií o skupine EOS navštívte stránku www.eos-ksi.sk