EkonomikaFinancieZmeny v legislatíve xa Publikované 4. februára 2021 zobraziť celý profil

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa sa zmiernia. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-29, ktorý vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.

Zákonodarcovia schválili zákon koncom januára

Súčasťou právnej úpravy je aj uplatnenie nákladov zamestnávateľov a SZČO, ktoré vynaložili na testovanie, za daňové výdavky.

Zmiernenie podmienok pre uplatnenie daňového bonusu sa dotkne daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti a ktorí z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu nového koronavírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy.

Títo daňovníci dostali od štátu príspevky ako pandemické nemocenské, ošetrovné, príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce či dotácie poskytované kultúrnej obci z rezortu kultúry.

Tieto príjmy sú v súčasnosti od dane z príjmov oslobodené, v dôsledku čoho nevstupujú do zdaniteľných príjmov daňovníka, pričom výška zdaniteľných príjmov daňovníka je jednou z podmienok rozhodujúcich pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, a preto v prípade nedosiahnutia tejto hranice by daňovníci stratili nárok na daňový bonus,“ vysvetlilo Ministerstvo financií (MF) SR v materiáli. Preto sa podmienka na uplatnenie bonusu upravuje tak, že sa do zákonom určenej hranice započítajú aj tieto oslobodené príjmy.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmení sa aj prístup k nákladom zamestnávateľov na testovanie

Počas obdobia pandémie sa za daňové výdavky budú považovať výdavky (náklady) zamestnávateľa alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie alebo v súvislosti s ním z dôvodu zistenia nákazlivého ochorenia COVID-19 a zabránenia jeho šírenia,“ vysvetľuje rezort s tým, že to platí aj pre výdavky vynaložené na testovanie blízkych osôb zamestnancov, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti, a aj pre výdavky daňovníka na fyzické osoby, ktorých výkon činnosti priamo súvisí s činnosťou daňovníka.

Vláda dostane novú kompetenciu

Bude môcť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom určí vo svojom nariadení. Vyplýva to z novely zákona o správe daní z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Zákonodarcovia schválili zákon koncom januára.

Rezort financií v materiáli skonštatoval, že návrh zákona sa vypracoval nadväzne na zhoršujúcu sa situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Zhoršujúcou sa situáciou okolo pandémie odôvodnil aj naliehavosť prijatia návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Úprava sa podľa dôvodovej správy navrhla preto, aby vláda mohla nariadením určiť podmienky nielen pre zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, ale aj podmienky, kedy možno upustiť od vyrubenia sankcie. „Táto kompetencia umožní vláde SR operatívne reagovať a riešiť vzniknuté mimoriadne situácie v prípade potreby,“ dodalo MF.

Rezort financií priblížil, že úprava sa dá uplatniť na všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam. Takéto nariadenie sa pritom bude môcť uplatniť aj na porušenia, ktoré nastali pred účinnosťou tejto úpravy.

Článok pokračuje pod reklamou

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili k zákonu aj pozmeňujúci návrh z výborov

Vyplýva z neho, že správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle. Táto úprava umožní v prípade potreby operatívne reagovať na vývoj ekonomickej situácie.

Podmienky povolenia odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach bude môcť určovať finančné riaditeľstvo, a to tak, aby zodpovedali súčasnej životnej, ako aj ekonomickej situácii a umožnilo sa tak efektívne využívanie tohto nástroja,“ konštatuje sa v spoločnej správe z výborov.

zdroj: TASR / úprava: redakcia