Daňové priznanieEkonomikaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 29. marca 2019 zobraziť celý profil

V tomto roku si všetci podnikatelia aj živnostníci po prvý krát podávajú daňové priznania už iba elektronicky a to bez ohľadu na to, aký vysoký príjem dosiahli. Elektronické podávanie priznaní sa však netýka napríklad daňovníkov, ktorí popri zamestnaní prenajímali nehnuteľnosť, netýka sa ani ľudí pracujúcich v zahraničí, ale ani podnikateľov, ktorí už ukončili živnosť. 

Ailin Hanková – Slovenská komora daňových poradcovPodnikatelia, ktorí majú povinnosť podať daňové priznanie elektronicky by si podávanie nemali nechať na poslednú chvíľu. Je možné, že niektorí z nich budú mať technický problém priznanie odoslať. Preto je dôležité nechať si časovú rezervu na riešenie technických problémov.“

V prípade, ak máte povinnosť podávať priznanie elektronicky a z akýchkoľvek dôvodov sa vám ho nepodarí odoslať načas, odporúčame vám aspoň uhradiť daň v termíne na podanie priznania.Pokute za neskoré podanie sa síce nevyhnete, ale ušetríte si aspoň vyrubenie úrokov z omeškania z dlžnej sumy.

Daňovníci, ktorí sú povinní komunikovať elektronicky musia poslať oznámenie o odklade daňového priznania cez portál finančnej správy na predpísanom formulári

Podnikatelia a živnostníci musia oznámenie podať elektronicky, nedá sa poslať poštou ani odniesť osobne.

Osobne a poštou môžu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie priznania doručiť len osoby, ktoré nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, napríklad zamestnanci alebo prenajímatelia. Odklad daňového priznania je vhodným riešením aj v prípade, ak vám chýbajú financie na úhradu dane. S posunom termínu na podanie priznania sa posúva aj termín splatnosti dane.

Daňovníci sa nemusia obávať, že posunom termínu na podanie daňového priznania privolajú na seba kontrolu zo strany správcu dane, ide o legitímny krok, ktorý umožňuje zákon o dani z príjmov.

Ailin Hanková – Slovenská komora daňových poradcov: „Odklad daňového priznania sa oplatí aj tým živnostníkom, ktorí mali v roku 2018 vyššie príjmy ako rok predtým, a teda im vychádza platiť aj vyššie odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Po odklade podávania daňového priznania si posunú aj termín platenia zvýšených odvodov.“

Daňové priznanie musíte tento rok podať najneskôr v pondelok 1. apríla 2019, keďže posledný marcový deň pripadol na víkend

V prípade, ak oznámite predĺženie lehoty na podanie, posunie sa vám termín o 3 mesiace. Ak máte príjmy zo zahraničia, tak až o 6 mesiacov. Príjmami zo zahraničia sú príjmy, ktoré boli v zahraničí zdaňované daňou z príjmu a daňovník ich uvádza vo svojom daňovom priznaní ako súčasť celosvetových príjmov.

zdroj: SKDP.sk