ManažmentMotivácia a koučing xa Publikované 28. októbra 2016 zobraziť celý profil

Ivan Košalko pri koučovaní kombinuje svoje skúsenosti jedného z pionierov presadzovania filozofie silných stránok so skúsenosťami z vrcholového manažmentu v globálnom podnikateľskom prostredí. Bol zodpovedný za prevádzku siedmich závodov na výrobu porcelánových izolátorov (PPC Insulators) v rámci skupiny Seves na troch kontinentoch (Európa, Ázia, Južná Amerika).

Bol riaditeľom švédskeho závodu, konateľom, resp. predsedom predstavenstva a zároveň výkonným riaditeľom v Nemecku a na Slovensku (v Nemecku a na Slovensku pôsobil súčasne), konateľom v Rakúsku a predsedom správnych rád vo Švédsku, Číne a v Thajsku.

Objem výroby v slovenskom závode pod Ivanovým vedením sa strojnásobil (so súčasným znížením počtu zamestnancov) a tržby vzrástli ešte viac. Samozrejme, že to bolo podporené množstvom manažérov a zamestnancov, ktorí mohli rozvíjať svoje talenty.

Predtým, ako Ivan začal pôsobiť v globálnych štruktúrach koncernu, pôsobil vo viacerých mimopracovných funkciách v neziskových organizáciách a vedeckých radách, z ktorých najvýznamnejšie bolo osemročné pôsobenie v ratingovom výbore Slovenskej ratingovej agentúry, a.s. Ivan je zakladajúcim členom Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá sa snaží o zlepšovanie podnikateľského prostredia.
Ivan sa okrem koučingu silných stránok venuje aj poradenskej činnosti a tréningom. Jeho poslaním je inšpirovať talenty k výnimočnosti a jeho osobné hodnoty sú čestnosť, zodpovednosť, dôslednosť a profesionalizmus.

Čo Ťa priviedlo k myšlienke venovať sa koučingu silných stránok?

Už v roku 1999 počas môjho štúdia v USA som si kúpil knihu First, Break All The Rules (Najprv poruš všetky pravidlá). Kniha sa zaoberala praktikami úspešných manažérov, ktoré sa vyznačovali dosahovaním vysokej spokojnosti zamestnancov. Tá potom viedla k veľkej úspešnosti pracovných tímov, resp. firiem a organizácií, ktoré títo manažéri viedli.

Jedným z kritických faktorov spokojnosti bola možnosť zamestnancov robiť v práci každý deň to, čo vedia robiť najlepšie. Odtiaľ bol potom už len krôčik k tomu, aby sa Gallup začal zaujímať o to, ako zistiť to, čo vie človek robiť najlepšie, resp. aké sú jeho najsilnejšie vrodené talenty.
Výsledkom je test Clifton StrengthsFinder®, ktorým sa dá zistiť, ktoré sú naše najsilnejšie talenty. Po prečítaní ďalšej knihy Now, Discover Your Own Strengths (Teraz objav svoje silné stránky), som si povedal, že by bolo úžasné, keby som sa tejto téme mohol niekedy venovať profesionálne.

Prečo to trvalo tak dlho?

Všetko má svoj čas. Myslím, že to bolo najmä preto, že sa mi v mojom vtedajšom zamestnaní podarilo rozvinúť moje najsilnejšie talenty a takisto talenty mojich spolupracovníkov do tej miery, že firma, ktorú som vtedy riadil, bola považovaná za jedného z lídrov v presadzovaní moderných spôsobov riadenia u nás. Dostali sme niekoľko významných ocenení na republikovej úrovni, boli sme pozývaní prednášať na odborné konferencie, pracovali sme v riadiacich štruktúrach odborných asociácií, vedeckých radách a pod.

V neposlednom rade sa to odrazilo na výborných hospodárskych výsledkoch a uplatnení viacerých kolegov pri realizácii projektov v iných firmách nášho globálne pôsobiaceho koncernu. Nasledoval môj pomerne rýchly kariérny postup na pozície, kde som mal možnosť významne prispieť k sanácii koncernu, ktorý utrpel veľké škody po viacerých hrubých chybách predchádzajúceho manažmentu a investorov v čase hospodárskej krízy pred 9 rokmi.
Zároveň som si však uvedomil, že čím vyššie som stúpal v koncernovej hierarchii, tým menej som mohol využívať svoje najsilnejšie talenty, až som si povedal, že potrebujem zmenu. K tomu prispelo najmä to, že sme viac rokov fungovali v krízovom režime. Rozhodol som sa, že budem robiť už iba to, čo ma najviac baví a iba toľko, koľko sa mi bude chcieť.

A podarilo sa Ti naplniť toto predsavzatie?

Ako sa to vezme. Prvá časť môjho predsavzatia je bezo zbytku splnená. Vybral som si tak dobre, že mám možnosť nielen využívať svoje najväčšie talenty každý deň, ale dokonca ich ešte ďalej rozvíjať. Ani pri mojom štúdiu MBA som sa neučil toľko, ako je tomu teraz. Musím však priznať, že som vôbec neplánoval pracovať tak tvrdo, ako to v súčasnosti je. Mojim „problémom“ je, že sa prácou a štúdiom bavím a neviem sa toho nabažiť.

Aké sú teda Tvoje najsilnejšie talenty a ako ich využívaš?

ivan kosalko koucing silnych stranokSom Maximalista, čo sa v mojom prípade prejavuje tak, že sa snažím o perfektnú kvalitu vo všetkom, čo robím a nikdy nie som spokojný s niečím, o čom viem, že sa dá ešte zlepšiť. Podmienkou je, že to musí mať ekonomický zmysel a že to bude zlepšovať niekto, kto má na to talent. (Asi sa zhodneme na tom, že to nie je ten najvhodnejší talent na krízový manažment. 🙂 )

Rád sa učím, aby som bol kompetentný, takže hoci som len pred týždňom získal Gallupov certifikát, už viac ako mesiac som prihlásený do osemmesačného kurzu konverzačnej inteligencie u jednej z najuznávanejších svetových koučiek, Judith E.Glaser, čo mi umožní priblížiť sa opäť o čosi bližšie k môjmu cieľu byť najvyhľadávanejším koučom na Slovensku.

V poradovníku sú kurzy prepojenia zlepšovania tímovej produktivity a pozitívneho myslenia s koučingom silných stránok, kurz strategického riadenia u môjho priateľa Edgara Papkeho, autora úžasnej knihy True Alignment (Ozajstná synchronizácia – voľný preklad), práca s mojím koučom, atď.
Takéto aktivity a ciele má na svedomí môj ďalší talent, čo je Fókus, t.j. schopnosť sústrediť sa na najdôležitejšie priority. Jednu po druhej, nie všetko naraz, ako som bol k tomu nútený v predchádzajúcom zamestnaní, pričom zdroje boli všetko, len nie dostatočné. (Tu by mi pomohlo, keby som mal silnejší talent Organizátor.)

Aj ďalšie talenty, t.j. Snaha dosahovať výnimočné výsledky a byť profesionálom, Súťaživosť, Schopnosť tvrdo pracovaťNeotáľať s rozhodnutiami, ktoré mňa a môj tím môžu posunúť o ďalší krok vpred, sa podieľajú na vyššie uvedených aktivitách.

To vyzerá tak, akoby tie Tvoje talenty intenzívne spolupracovali?

Presne tak to aj je a rovnako je to u všetkých ľudí. Žiadny talent v nás nefunguje izolovane. Zároveň je to aj najväčšia pridaná hodnota, ktorú ako kouč môžem ľuďom dať. Mojou úlohou je spoznať a popísať tú alchýmiu, ktorá nás robí všetkých jedinečnými tvormi a nakoniec navrhnúť, ako synergiu existujúcich talentov využiť na dosiahnutie cieľov mojich klientov.

Čo však robiť vtedy, keď nám nejaký talent chýba?

Nuž, na to je viac možností. Ako prvé je potrebné popremýšľať o tom, či sme si zvolili ten správny cieľ. Nie je totiž pravda to, čo sa nám snažia „nabulíkať“ tzv. motivační spíkri, ktorí tvrdia, že všetko je možné, stačí iba silno chcieť a zahodiť strach. Neverte im! Keď na niečo nemáte talent (napr. k „silno chcieť“ treba aj talenty ako Disciplína, Schopnosť tvrdo pracovať, Zodpovednosť a pod.), jednoducho to nedáte a ešte aj zaplatíte psychologickú daň z ďalšieho sklamania z premrhanej energie a peňazí.

V prípade, že Váš cieľ nie je úplne „vedľa“, odporúčam nájsť si partnera, ktorý má talenty, ktoré vhodne doplnia tie Vaše. Ďalšou možnosťou je použiť nejakú pomôcku, ktorá chýbajúce talenty nahradí alebo hľadať nejaké alternatívne riešenie.

Dnes sa veľa hovorí o potrebe schopných lídrov. Aké talenty by mal mať ideálny líder?

To vyzerá na prvý pohľad ako ťažká otázka, ale odpoveď je veľmi jednoduchá. Sú to tie talenty, ktoré líder pozná a vie, kedy a ako ich má použiť. Na Everest vedie mnoho ciest a ľudia majú iba jednu vlastnosť spoločnú – každý je iný. A to je úžasné, nie? Veď svet by bol strašne nudný, keby po ňom chodili samé klony.

Kto je Ivan Košalko 

  • je prvým slovenským certifikovaným koučom silných stránok. Certifikáciu získal od firmy Gallup, Inc., ktorá sa okrem globálnych prieskumov verejnej mienky intenzívne venuje manažmentu talentov a s tým súvisiacim témam. Ivan absolvoval kurz Gallupu v Londýne a zúčastnil sa inauguračnej konferencie koučov silných stránok v Omahe, sídle Gallupu v štáte Nebraska v USA.
  • je členom Customer Value Creation International (CVCI), čo je globálna nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozvoj komunity, zaoberajúcej sa tvorbou hodnoty pre zákazníkov. Keďže najväčšiu hodnotu vytvárajú ľudia, ktorí môžu využívať naplno svoje talenty a silné stránky, obe iniciatívy – CVCI a hnutie silných stránok poskytujú priestor na vytváranie synergických efektov.
  • je vítaným spíkrom na odborných konferenciách, predovšetkým v oblasti riadenia ľudských zdrojov a pravidelným prispievateľom do odborných časopisov a internetových diskusných fór. Bol ocenený cenou roka za rozvoj ľudských zdrojov v r. 1999 (dnes HR Gold). Cíti zodpovednosť aj za podporu mladej generácie a v rámci svojich dobrovoľníckych aktivít podporuje projekty, ktoré sú orientované na rozvoj talentov študentov.
  • je absoventom Chemickotechnologickej fakulty STÚ a absolventom MBA štúdia na Joseph M. Katz Graduate School of Business of The University of Pittsburgh. Je certifikovaným špecialistom strategického riadenia (SMC Strategy Management Collaborative) a Six Sigma Šampiónom, certifikovaným poprednou americkou poradenskou firmou Air Academy Associates, LLC.

Viac sa o Ivanovi môžete dozvedieť na jeho stránke www.kosalko.sk alebo na jeho LinkedIn profile https://www.linkedin.com/in/kosalkoivan.