KontrolyPodnikaniePrieskumy a analýzy xa Publikované 27. apríla 2023 zobraziť celý profil

V období mesiaca marec vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 4 842 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Zistili aj pochybenia.

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili 48 blokových pokút v celkovej výške 2 350 eur a k tomu opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov. Závažnejšie pochybenia budú riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V marci tiež nadobudlo právoplatnosť 84 rozhodnutí o pokute v správnom konaní, v celkovej výške 122 200 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 9 000 EUR.

Inšpektori kontrolovali hypermarkety (344 kontrol a 55 pochybení), malé predajne (674 kontrol a 69 nedostatkov), ale aj internetový predaj a predaj na farme, kde nedostatky nezaznamenali.

Kontrolná akcia počas Veľkej noci

V rámci cieleného sledovania vykonali inšpektori celkovo 1 008 úradných kontrol v 971 prevádzkach a zistili 53 nedostatkov v 21 prevádzkach. Kontroly boli vykonané u výrobcov potravín, vo veľkoobchodných skladoch, u distribútorov potravín a tiež priamo v predajniach.

Najviac nedostatkov bolo v označení potravín (14), v hygiene technologických zariadení a pracovných pomôcok (11) a v dodržiavaní a evidencii teplotných režimov (8). Na mieste boli uložené boli 3 blokové pokuty v celkovej sume 200 eur, ďalšie zistené nedostatky budú riešené v správnom konaní.

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR / úprava redakcia

Graf: ŠVPS SR

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.