EkonomikaManažmentPoľnohospodárstvoSlovensko xa Publikované 27. júla 2018 zobraziť celý profil

Poľnohospodári môžu účinne a systematicky predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu, ktorá ma farmárov povzbudiť k starostlivosti a budovaniu zavlažovacích systémov.

  • Nenávratný finančný príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zavlažovacích systémov.
  • Systematický prístup k zavlažovacím systémom pomôže poľnohospodárom v boji proti klimatickým zmenám.
  • Žiadatelia môžu získať celkovo 22 miliónov eur.

„Prudké výkyvy počasia si aj tento rok vypýtali svoju daň od farmárov. Škody napáchané extrémnym suchom najviac postihli nepripravených. Nie je možné a ani udržateľné riešiť tieto problémy jednorazovými opatreniami. Preto sme vyhlásili výzvu zameranú na budovanie a modernizáciu zavlažovacích systémov, ktorá má motivovať farmárov predchádzať týmto škodám natrvalo,“ povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V eurofondovej výzve z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 je alokovaných až 22 miliónov eur

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt je stanovená na 10-tisíc eur, maximálna na jeden milión eur. „Prostriedky je možné čerpať na výstavbu, rekonštrukciu a aj modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry. Podporené budú aj investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov,“ uviedol Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.
„Našou snahou je pomôcť najmä menej rozvinutým regiónom, pre ktoré je vyčlenených 20 miliónov eur. Zvyšné 2 milióny eur sú určené pre Bratislavský kraj,“ spresnila Gabriela Matečná.

O nenávratný finančný príspevok na zavlažovacie systémy sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Žiadateľ by mal pritom vykonávať činnosť v poľnohospodárstve najmenej dva roky pred vyhlásením výzvy alebo spĺňať kritériá mladého farmára.

Pôdohospodárska platobná agentúra pritom zverejnila výzvu so značným časovým predstihom, aby mali potenciálni žiadatelia dostatok času na prípravu svojich projektov. Uzávierka výzvy je naplánovaná na 15. novembra 2018.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné poslať poštou na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava alebo podať osobne v podateľni PPA v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.00 hod a v piatok od 8.00 do 12.00 hod. PPA prijíma žiadosti aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne dostupnej na stránke www.slovensko.sk. Všetky informácie o výzve sú zverejnené na webovom sídle PPA = www.apa.sk.