DaneEkonomikaFinančný manažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 21. októbra 2019 zobraziť celý profil

Podľa viacerých prieskumov je platobná disciplína slovenských firiem a zákazníkov jedna z najhorších v rámci EÚ. Dodávatelia sú však povinní odviesť štátu DPH z dodávky tovaru alebo služby bez ohľadu na to, či a kedy odberateľ faktúru uhradí.

Martin Jakubec – daňový poradca LeitnerLeitner: „Problém s úhradou faktúr ovplyvňuje fungovanie podnikateľského prostredia a finančné toky medzi firmami. Samotná DPH z neuhradených faktúr predstavuje pre spoločnosť čistú stratu.“

Na Slovensku na rozdiel od väčšiny štátov EÚ nemáme právnu úpravu, ktorá by umožňovala odvedenú daň si vyžiadať späť. To automaticky neznamená, že nemáte nárok na vrátenie DPH z nezaplatených faktúr. DPH je daň, ktorá má byť pre podnikateľa neutrálna. Daňový úrad preto nemôže od podnikateľa  vybrať sumu DPH vyššiu než je suma, ktorá bola podnikateľovi skutočne zaplatená.

Martin Jakubec – daňový poradca LeitnerLeitner: „Smernica EÚ o DPH stanovuje, že DPH sa má odviesť zo „skutočne prijatej protihodnoty.“ V prípadoch kedy daň bola štátu odvedená, ale napokon neprišlo k úhrade faktúry za dodanie tovaru, musí existovať možnosť opravy a vrátenia samotnej DPH.“

Slovenská legislatíva nie je v súlade s právom EÚ, nakoľko neumožňuje opravu základu dane z dôvodu nezaplatených faktúr a ani neobsahuje žiadne špeciálne pravidlá. Na druhej strane však máme viaceré rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré hovoria, že štát musí umožniť vrátenie DPH, ktorú odberateľ neuhradil.

Martin Jakubec – daňový poradca LeitnerLeitner: „Dodávateľ má právo požiadať o vrátenie DPH z dôvodu neuhradených faktúr aj keď naša legislatíva postup neupravuje. Firma ale musí dostatočne preukázať, že dlžná suma je od odberateľa nevymožiteľná.“

Pravidlá pre vrátenie DPH pri neuhradených faktúrach sú stále nejasné. Firmy tak majú väčšiu voľnosť pri oprave DPH z dôvodu neuhradených faktúr. Daňový úrad nemôže odmietnuť vrátiť DPH z dôvodu neuhradených faktúr, ak je dostatočne preukázané, že pohľadávka zanikla, resp.  s vysokou pravdepodobnosťou uhradená nebude. Pri riešení konkrétnej situácie odporúčame obrátiť sa na daňového poradcu.