PodnikaniePrávo a legislatívaÚčtovníctvo xa Publikované 4. novembra 2018 zobraziť celý profil

Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) sleduje meniacu sa legislatívu pri desiatich najdôležitejších zákonoch pre podnikateľov. Podľa štatistík sa v priemere každé dva týždne mení niektorý z kľúčových zákonov. Počas roka 2018 sme už predbehli rok 2017. Zatiaľ prišlo k 27 zmenám. Najčastejšie sa menil Zákon o sociálnom poistení.

Združenie podnikateľov Slovenska dokonca celkovo hovorí o 400 zmenách alebo nových zákonoch ročneČasté zmeny legislatívy komplikujú podnikateľské prostredie a pre podnikateľov je problém tieto zmeny sledovať. Práve zrozumiteľnosť a stálosť legislatívy patrí medzi najväčšie bariéry podnikania.

10 dôležitých zákonov ovplyvňujúcich podnikanie a početnosť ich zmien v rokoch 2013 – 2018

Názov právneho predpisu 2013 2014 2015 2016 2017 2018             (1.1.-31.10.2018)
Obchodný zákonník 3 1 3 3 2 3
Zákon o dani z pridanej hodnoty 3 2 2 5 1 1
Zákon o dani z príjmov 3 3 6 3 2 5
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 2 2 3 1 1 1
Zákon o správe daní (daňový poriadok) 2 4 4 4 1 2
Zákon o účtovníctve 0 1 2 3 1 2
Zákon o obchodnom registri 2 2 2 3 3 2
Zákon o sociálnom poistení 3 5 7 6 7 7
Zákon o zdravotnom poistení 5 3 6 7 5 3
Zákonník práce 2 3 4 3 2 1
Noviel celkom za daný rok 25 26 39 38 25 27
Priemerný počet noviel v 1 mesiaci 2,08 2,17 3,25 3,17 2,08 2,7

 
Poznámka: Počet zmien predstavuje počet dátumov v danom roku, od kedy nadobudli novelizujúci zákon alebo niekoľko novelizujúcich zákonov účinnosť. Zdroj: ZMPS

Z dôvodu nestálosti legislatívneho prostredia vytvorilo ZMPS bezplatnú aplikáciu pre podnikateľov, ktorá zrozumiteľnou a dostupnou formou prináša informácie o plánovaných alebo schválených zmenách v zákonoch.

Ján Solík – Združenie mladých podnikateľov Slovenska: „Množstvo legislatívnych zmien a povinností z nich vyplývajúcich nestíhajú pri súčasnom tempe zmien sledovať ani najväčší poctivci, ktorí by všetky pravidlá regulujúce podnikanie chceli dodržiavať. Preto sme pripravili nástroj, ktorý má pomôcť orientovať sa v legislatíve a vyvarovať sa zbytočným chybám. Pomocou aplikácie BiznisInfo môže mať každý bezplatne vo svojom smartphone pomocníka, ktorý ho ľudskou rečou upozorní na dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí.“

Podnikateľov aplikácia v poslednom čase informovala o tom, že Sociálnej poisťovni nemusia hlásiť vznik a zánik živnosti alebo o tom, že SOZA bude musieť pri poplatkoch zohľadniť vyťaženosť hotelov. Dôležitou informáciou je aj povinnosť pre právnické osoby, neziskovky a iné subjekty, zapísať do registrov údaje o konečnom užívateľovi výhod od 1. novembra 2018.

V budúcnosti sa môžu podnikatelia cez aplikáciu vyjadriť k pripravovanej legislatíve. Ich názor sa cez podnikateľské organizácie dostane priamo k poslancom a vládnym inštitúciám.

Mobilná aplikácia BiznisInfo:

Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa.

BiznisInfo je aplikácia, ktorá ľudskou rečou a včas podnikateľov upozorní na zmeny v ich povinnostiach. Filtrovanie aktualít zároveň umožní zamerať sa na témy, ktoré sa vás týkajú. Cez aplikáciu sa podnikatelia môžu vyjadriť aj k pripravovanej legislatíve. Ich názor sa cez podnikateľské organizácie dostane priamo k poslancom a vládnym inštitúciám.

Okrem legislatívy nájdete v aplikácii aj informácie o podporných podnikateľských programoch. Po nainštalovaní aplikácie do smartfónu sa používateľovi zobrazia posledné schválené zákony, ale aj tie, ktoré sa ešte len pripravujú.

BiznisInfo je aplikácia určená:

  1. Pre podnikateľov, ktorí síce nechcú, ale potrebujú vedieť o svojich povinnostiacha zmenách v legislatíve. Vďaka nej sa môžu vyhnúť zbytočným pokutám.
  2. Pre účtovníkov a iných profesionálov, ktorí chcú šetriť svoj čas strávený sledovaním zmien.
  3. Pre tých, ktorí nechcú prichádzať o biznis informácie a zaujímavé príležitosti na rozvoj podnikania.

Aplikáciu vyvinulo Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) na podnet svojich členov, ktorým každoročne rastú náklady na sledovanie legislatívnych noviniek. Aplikácia je zadarmo prístupná každému (nielen členom ZMPS).

Chceme tak prispieť k zvýšeniu povedomia a znalosti zákonov týkajúcich sa každého podnikateľa. Uľahčujeme dodržiavanie stanovených povinností tým, ktorí ich dodržiavať chcú, no zároveň nemajú tímy právnikov a desiatky hodín času na sledovanie schvaľovaných zmien.

Aplikáciu si môžete stiahnuť bezplatne do smartfónov v AppStore aj v Google Play.
Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018. Za obsah týchto dokumentov je výlučne zodpovedný prijímateľ (ZMPS).

Kliknite a sťahujte priamo do svojho mobilu:
 Android: http://bit.ly/biznis-info-android 
 iOS: http://bit.ly/biznis-info-ios