EkonomikaFinancie na podnikanieKoronavírus COVID-19Slovensko xa Publikované 16. marca 2022 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR vyzvalo prostredníctvom webovej stránky firmy, ktoré ešte nepodali žiadosť o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov, aby tak urobili najneskôr do konca tohto mesiaca. Na žiadosti podané po tomto termíne sa nebude prihliadať. 

Ministerstvo hospodárstva SR žiadosti priebežne kontroluje a overuje. Kompenzácie nákladov budú preplatené za testovanie zamestnancov, ktoré bolo povinné počas decembra 2021 a januára 2022. 

Jedna spoločná žiadosť

Ministerstvo v záujme zníženia administratívnej záťaže a čo najplynulejšieho vybavovania žiadostí odporúča firmám podať jednu spoločnú žiadosť za oba mesiace – teda za december aj za január.

Článok pokračuje pod reklamou

Formulár je presne definovaný

Žiadosť je možné vypracovať a odoslať výlučne prostredníctvom na to určeného formulára cez portál verejnej správy slovensko.sk. Na žiadosti podané inou formou ministerstvo nebude prihliadať.

Žiadosť:
https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=361180

Všetky potrebné informácie k vypracovaniu žiadostí sú zverejnené na webe ministerstva https://www.mhsr.sk/koronavirus/testovanie-firiem-2021. Doplňujúce otázky je možné posielať na testovaniefiriem@mhsr.sk.

MH SR zároveň pripomína, že firmám nezasiela informáciu o schválení žiadosti, ale iba upozornenie o prípadnom neschválení, aby mali žiadatelia možnosť podať novú opravenú žiadosť.

Sumy sú rozdielne

Za december sa bude preplácať za jeden test 5 eur, za január je suma kompenzácie stanovená na 4 eurá. Ďalšie euro štát preplatí za náklady spojené s testovaním každého plne neočkovaného zamestnanca a zamestnanca, ktorý neprekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR / úprava redakcia