EkonomikaPodnikaniePracovné právoPrieskumy a analýzySlovenskoZahraničie xa Publikované 3. mája 2022 zobraziť celý profil

Počet občanov SR poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi vzrástol v marci v porovnaní s februárom o necelých dvetisíc osôb. Ich počet sa však už niekoľko mesiacov drží pod 60-tisícovou hranicou. Podobné hodnoty evidovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pred vypuknutím pandémie v marci 2020.

Pomoc v hmotnej núdzi poberalo v marci 59 627 občanov Slovenskej republiky, čo je o 1 982 osôb viac ako počas februára.

Ekonomické opatrenia a rast inflácie

Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny možno za nárastom hľadať následky vojny i rast cien. „Údaje za mesiac marec 2022 už odzrkadľujú inú než pandemickú realitu. Prejavuje sa dôsledok ekonomických opatrení prijatých v reakcii na napadnutie Ukrajiny a rast inflácie. Toto sa premieta aj do zvýšenia počtu žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi,“ vysvetľuje výskumný pracovník inštitútu Rastislav Bednárik.

Článok pokračuje pod reklamou

Pomoc budú čoskoro potrebovať viacerí

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v priebehu predošlých mesiacov postupne klesal. Z pandemického maxima na úrovni 64 438 osôb v júli 2020 až k hodnote 57 645 osôb vo februári tohto roka. „V prvom období pandémie narástol počet osôb, ktoré dostali pomoc v hmotnej núdzi. Následne ich počet klesal. Ukazuje to, že počas prekonávania problémov s následkami pandémie sa štát mohol oprieť o fungujúcu ekonomiku, aj keď štátom silne dotovanú. Aj keď HDP kleslo v roku 2020 o 4,4 percenta, o rok neskôr vzrástlo o 3 percentá. A to malo za následok, že príčiny straty príjmov domácností sa podarilo držať pod kontrolou,“ zhodnotil Bednárik, ktorý predpokladá, že počet žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi môže v najbližších mesiacoch rásť.

Miliardy cez projekt

Hlavným nástrojom pre udržanie pracovných miest a tým aj príjmu domácností počas pandémie bol projekt Prvá pomoc. Štát ňou podporil zamestnanosť sumou takmer 2,5 miliardy eur. Podľa analýz rezortu práce bola Prvá pomoc nastavená efektívne a pomáhala práve tam, kde to bolo najviac potrebné.

Pomoc pre Ukrajincov

Slovenská republika prijala v marci aj prvé žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi od odídencov z Ukrajiny. Z nich sa 16 560 osôb stalo poberateľmi pomoc v hmotnej núdzi. „Je dôležité zdôrazniť, že naša národná legislatíva platí aj pre Ukrajincov so statusom dočasného útočiska. V praxi to znamená, že majú nárok na rovnakú výšku pomoci v hmotnej núdzi,“upozorňuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Spomedzi odídencov z Ukrajiny dostal najvyššiu pomoc v hmotnej núdzi pár s deviatimi deťmi. Celkovo vo výške 372,20 eura. Najnižšiu 1,70 eura, dostal odídenec, ktorému sa zo základnej výšky dávky v hmotnej núdzi 68,80 eura odpočítala výška jeho aktuálneho príjmu.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR / úprava redakcia