Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 12. septembra 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že poberanie rodičovského príspevku neznamená, že živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) neplatí poistné na sociálne poistenie. Dôležité nie je poberanie rodičovského príspevku, ale to, či počas jeho poberania SZČO vykonáva zárobkovú činnosť.

Môžu nastať dva prípady:
Ak SZČO v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, činnosť nevykonáva (Sociálnej poisťovni predložila čestné prehlásenie o nevykonávaní činnosti a zároveň oznámila prerušenie povinného poistenia SZČO z tohto dôvodu), prerušuje sa jej povinné poistenie a poistné neplatí.
Ak však vykonáva činnosť a popri tom poberá aj rodičovský príspevok, poistné je povinná platiť v plnej výške.