EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 24. augusta 2022 zobraziť celý profil

Počty cestujúcich aj prepravné vzdialenosti v osobnej doprave rástli, ale výrazne pomalšie ako minulé mesiace. Po železnici sa prepravilo o 40 % viac pasažierov ako vlani. Útlm objemu tovaru prepraveného nákladnou dopravou zapríčinilo zníženie v potrubnej doprave.

Osobná doprava zaznamenala v júni 2022 už v šiestom mesiaci za sebou nárast počtu cestujúcich. Ich počet vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 18,6 % a dosiahol 53,8 milióna osôb, čo predstavovalo druhú najvyššiu hodnotu v roku 2022. Počet cestujúcich vo vlakoch sa podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) zvýšil o 40 %. Cestná doprava sa podieľa na preprave cestujúcich až 88 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Nákladnú dopravu potiahla len preprava po ceste

Celkový objem nákladnej prepravy v júni 2022 medziročne dosiahol vyššie hodnoty ako pred rokom (20,6 milióna ton, nárast o 3,7 %). Medzimesačne však objem dopravy klesol. Z dlhodobého hľadiska dosahovali celkové júnové výkony úroveň bez mála 90 % hodnôt dosiahnutých v rovnakom období ako pred pandémiou (jún 2019). Rast dopravy v júni brzdili najmä dynamické medziročné zmeny – poklesy v železničnej a potrubnej doprave. Ostatné druhy dopravy, kam patrí aj potrubná, zaznamenali medziročné zníženie objemu až 27 %. 

Cestná doprava rástla tiež

Cestná doprava, ktorá mala viac ako 70 % podielu na prepravených tonách tovaru, medziročne rástla. Podniky prepravili po ceste 14,5 milióna ton, čo bolo o 15,6 % viac ako pred rokom. ŠÚ SR od údajov z apríla 2022 upravil mesačné výstupy o cestnej nákladnej doprave tak, aby parametre nákladnej dopravy boli vykazované spoločne za všetky podniky, bez ohľadu na hlavný predmet činnosti.

Prepravné vzdialenosti nedosahujú predpandemické hodnoty

Objem tovaru prepravovaného po železnici však medziročne poklesol o 5,2 %, vlakmi sa previezla takmer šestina tovaru. 

Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v júni 2022 3,3 mld. tonokilometrov (tkm), ale stále neprekonali hodnoty z predkovidového rovnakého obdobia roku 2019, medziročne si polepšili o 3,6 %. 

Zdroj: ŠÚ SR / úprava redakcia