EkonomikaNápadyPodnikanieSlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 26. novembra 2019 zobraziť celý profil

Rozvíjať vzdelávanie na Slovensku má zmysel. Nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko získala prestížne európske ocenenie Modelová organizácia 2019. Za svoje výsledky v minulom školskom roku získala v hodnotení 100 %, čím sa Slovensko spolu s Luxemburskom, Talianskom a Francúzskom zaradilo medzi TOP štyri európske krajiny. Prestížne ocenenie získala organizácia za inovatívne a ukážkové postupy v rámci vzdelávacích programov, ktoré môžu byť motiváciou a inšpiráciou pre ostatné európske krajiny. Ocenenie udelila Správna rada JA Europe.

JA Europe je najväčšia nezisková vzdelávacia organizácia v rámci celej Európy

Poskytuje vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl v oblastiach podnikania, ekonomiky, finančnej gramotnosti a rozvíja tým aj ich zručnosti pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. V minulom roku bolo do JA programov zapojených viac ako štyri milióny študentov vo 40 európskych krajinách.

Všetky JA aktivity sú Európskou komisiou podporované a vnímané ako najlepšie aktivity, ktoré ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.
Celosvetová sieť Junior Achievement Worldwide oslavuje tento rok 100 rokov od svojho založenia a bola vyhlásená ako 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete  za rok 2019. Pri tejto príležitosti sa v dňoch od 18. – 22. novembra 2019 konala konferencia JA Global Leadership Conference, ktorej súčasťou bolo aj udeľovanie prestížneho ocenenia  JA Europe Model Organization Award 2019.

Ide o ocenenie najúspešnejších členských krajín s vysokým štandardom kvality dosiahnutej za školský rok 2018/2019. Toto prestížne ocenenie získalo aj Junior Achievement Slovensko. Za svoje výsledky v minulom školskom roku získalo v hodnotení až 100 %. Spolu s Luxemburskom, Talianskom a Francúzskom sa Slovensko zaradilo medzi TOP štyri európske krajiny z celkového počtu 41.

Ocenenie prevzala v nemeckom Berlíne predsedníčka Správnej rady Junior Achievement Slovensko Danica Balážová a riaditeľka Junior Achievement Slovensko Eva Vargová. „Toto ocenenie, je výsledkom dlhoročnej systematickej práce celej organizácie a odzrkadľuje jej prínos pre podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí na Slovensku. Takúto skvelú prácu je možné realizovať najmä vďaka podpore súkromného sektora a úzkemu prepojeniu vzdelávania s praxou.“, povedala predsedníčka Správnej rady Junior Achievement Slovensko Danica Balážová.

Junior Achievement Slovensko uspelo vo veľkej konkurencii aj vďaka zavádzaniu nových vzdelávacích programov a projektov, ktoré rozvíjajú podnikavosť, ekonomické mysleniefinančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou práce neziskovej organizácie vo vzdelávaní je rozvoj moderných vzdelávacích metód vo vyučovaní. Prispievajú k zvyšovaniu kvality a počtu absolventov v programoch.

Za 27 rokov úspešného pôsobenia celosvetovej siete Junior Achievement na Slovensku hovoria výsledky. V školskom roku 2018/2019 sa do programov zapojilo 847 škôl, 925 učiteľov a takmer 24 000 žiakov z celého Slovenska. Úspech organizácie spočíva aj v aktívnom zapájaní partnerov a odborníkov z praxe, ktorí svojimi skúsenosťami a osobným kontaktom s učiteľmi a žiakmi prinášajú do škôl reálny pohľad na svet. V minulom školskom roku sa role konzultanta zhostilo až 1 022 ľudí z biznisu.

„Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko získala prestížne ocenenie Modelovej organizácie už po 7. krát za 27 rokov svojho fungovania na Slovensku. Sme veľmi hrdí, že sa naša malá stredoeurópska krajina zaradila spolu s Talianskom, Francúzskom a Luxemburskom na úplný vrchol rebríčka najlepších z celkového počtu 41 európskych krajín. Ocenenie je známkou vysokej kvality, tvrdej práce, vytrvalosti a húževnatosti šikovných slovenských žiakov, študentov, učiteľov, našich partnerov, podporovateľov a v neposlednom rade mojich skvelých kolegov.“, povedala Eva Vargová, riaditeľka Junior Achievement Slovensko.

Zľava: Adam Warby (Chair, JA Europe), Eva Vargová, Danica Balážová, Caroline Jenner (CEO, JA Europe)