PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 8. marca 2019 zobraziť celý profil

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, nie je povinná o tomto predĺžení informovať Sociálnu poisťovňu. Poistné v rovnakej výške ako doteraz (určené z vymeriavacieho základu na základe daňového priznania za rok 2017) bude platiť až do 30. septembra 2019.

Prípadné finančné rozdiely sa nijako nebudú vyrovnávať. Ak SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie, poistné z novo určenej sumy bude platiť od 1. októbra 2019 (so splatnosťou do 8. novembra 2019).

SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. októbra 2019 (bez ohľadu na to, či má predĺženú lehotu do 30. júna alebo do 30. septembra 2019), ak jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2018 je vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (5 724 eur) a ak má k tomuto dňu platné oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo vykonáva samostatne zárobkovú činnosť, ktorú je možné vykonávať aj bez oprávnenia.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznámi SZČO Sociálna poisťovňa.

zdroj: Socpoist