Cestovný ruchEkonomikaKontrolyKoronavírus COVID-19Obchod a službyPodnikanieSlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 14. marca 2022 zobraziť celý profil

Obmedzenia pre prevádzky vydávané hygienikmi boli dnes zrušené. Dokedy? Čas v blízkej dobe ukáže, akým smerom sa situácia s covidom bude uberať.

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. 

Aké obmedzenia sa pre podniky zrušili?

Všetky prevádzky budú od 14. marca bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. Zrušili sa tiež pojmy ,,Základ, OTP, OP, OP+“. Prevádzky už nemusia dodržiavať zásady, aby vstup a pobyt v priestoroch prevádzky bol umožnený len zákazníkom s prekrytými hornými dýchacími cestami. Teraz sa táto zodpovednosť preniesla na vstupujúce osoby.

Prevádzkovatelia podnikov pri vstupe zákazníkov do prevádzky už nemusia dohliadať, aby si zákazníci aplikovali dezinfekciu na ruky, alebo použili jednorazové rukavice. Sú tiež zrušené odstupy v radoch, ktoré mali byť v rozmedzí minimálne 2 metre. Odpadla tiež povinnosť označiť každý vstup týmito upozorneniami.

Povinnosti prekryť dýchacie cesty zostali zachované

Naďalej však platí povinnosť, aby mali všetky osoby prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, tiež aj v exteriéri.

Výnimky z povinnosti prekrývať nos a ústa

Ak ste športujúca osoba, alebo ak vás fotografujú, prípadne sa fotografujete sami, v takomto prípade sa na vás vzťahuje výnimka počas tohto procesu a nie je potrebné podľa Vyhlášky č. 29/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mať respirátorom prekryté horné dýchacie cesty. Ostatné výnimky, kedy nie je potrebné prekryť horné dýchacie cesty respirátorom, sú uvedené v priloženej vyhláške.

Kontroly sa rozbehli

S uvoľňovaním opatrení pre prevádzky treba tiež spomenúť, že sa rozbiehajú plánované kontroly a sektorové kontrolné akcie. Kontrolných orgánov je na Slovensku veľa a každý sa zameriava na kontrolu dodržiavania zákonov, ktoré dozorujú. Vybrané kontrolné orgány na Slovensku:

– Slovenská obchodná inšpekcia,
– Národný inšpektorát práce,
– colné úrady,
– daňové úrady,
– živnostenské úrady,
– Úrad verejného zdravotníctva SR,
– Úrad pre ochranu osobných údajov,
– Slovenská inšpekcia životného prostredia,
– Slovenský metrologický inšpektorát,
– a pod.

Odporúčanie

Nakoľko sa dlhotrvajúce opatrenia uvoľnili, odporúčame, aby ste si nastavili na prevádzke a v podnikaní všetky náležitosti, ktoré vyžadujú kontrolné orgány a ich zamestnanci – inšpektori. Odstráňte si chyby na prevádzkach a v podnikaní včasne, ešte pred kontrolou! Kontaktujte odborníkov z NEPLAT-POKUTY a dodajú vám všetky dokumenty a papiere, na ktoré sa zameriavajú kontrolné orgány. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky.

Otázka: Ako dlho treba hľadať niekoho, kto vám odovzdá KNOW-HOW z praxe, získané priamo z kontrol, ako inšpektori s niekoľkoročnými skúsenosťami?

Odborníci z NEPLAT-POKUTY v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje, kde sa na prevádzkach ( a e-shopoch) nachádzajú chyby a nedostatky, ale majú aj vedomosť, ako rozmýšľajú inšpektori a na ktoré veci sa zameriavajú. Kontaktujte ich preto ešte pred prípadnou kontrolou a buďte tak pripravení na všetko!

    Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR / redakcia