EkonomikaFinancie na podnikanieSlovensko xa Publikované 26. apríla 2022 zobraziť celý profil

Podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas 3. vlny pandémie povinne zatvorené, môžu elektronicky požiadať o dotáciu na nájomné už len do konca apríla.

Presné podmienky, za ktorých je možné podať žiadosť sú zverejnené na https://najmy.mhsr.sk. Ministerstvo hospodárstva počas 3. vlny doteraz vyplatilo takmer 11 000  žiadostí v celkovej výške cez 12 mil. eur.

Žiadosť podať cez prenajímateľa

Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas predchádzajúcich vĺn pandémie, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa.

Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Vyplatili desiatky miliónov

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. Rezort hospodárstva vyplatil podnikateľom počas 1. a 2. vlny podnikateľom na dotáciách na nájomné vyše 140 mil. eur.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR / úprava redakcia