EkonomikaHR/PersonalistikaManažmentPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 24. novembra 2022 zobraziť celý profil

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci októbra 5,90 percenta. Prvýkrát po dva a pol roku klesla pod hranicu šiestich percent. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v SR bol 4,37 %. Okrem toho sa prvýkrát od marca 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dostala pod 10-percentnú hranicu vo všetkých krajoch Slovenska.

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v októbri medzimesačne o 16 stotín percentuálneho bodu na úroveň 5,90 percenta. Počet ľudí bez práce klesal vo všetkých krajoch Slovenska. Najvýraznejšie medzimesačné a medziročné zníženie zaznamenal Bratislavský kraj. Najväčší medzimesačný pokles spomedzi okresov, konkrétne o 0,86 percentuálneho bodu, evidoval okres Senec, kde sa nezamestnanosť v októbri ustálila na 3,95 percenta.

Medzimesačne, aj medziročne

„Tento mesiac prekonala nezamestnanosť dva podstatné míľniky. Celkovo klesla pod šesť percent a vo všetkých krajoch je už pod desiatimi percentami. Práve vývoj v krajoch bol pre mňa obzvlášť príjemným prekvapením. Vo všetkých nezamestnanosť klesala medzimesačne aj medziročne. Pevne verím, že tento pozitívny vývoj je aj výsledkom väčšieho nasadenia úradov práce v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou, o čom sme verejnosť informovali pred pár mesiacmi,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Nové projekty

Rezort práce spustil v septembri dva nové projekty s cieľom udržať trend znižovania nezamestnanosti. Cieľom národného projektu Prax pre mladých je podporiť mladých ľudí do 29 rokov pri uplatnení sa na trhu práce. Podporu môžu získať absolventi stredných a vysokých škôl ale aj iní mladí uchádzači o zamestnanie. Ďalší národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podporuje zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Článok pokračuje pod reklamou

Karol Zimmer, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, hodnotí pozitívne nárast počtu žiadostí klientov úradov práce o zapojenie sa do oboch nových projektov: „Minulý mesiac som s potešením prezentoval fakt, že hneď v prvých týždňoch pribudli stovky žiadostí. Ďalší vývoj ukazuje, že dôvody na optimizmus nepominuli. Za uplynulý mesiac sa počet žiadostí v oboch projektoch strojnásobil a so žiadateľmi sme sa dohodli na celkovej podpore vo výške takmer dva a pol milióna eur. Na záver pripomínam, že ide o nové projekty, ktoré sme spustili pred približne dvoma mesiacmi.“

Zdroj: ÚPSVaR / úprava redakcia