HR/PersonalistikaKontrolyManažmentPodnikanie xa Publikované 21. apríla 2021 zobraziť celý profil

Vlani vykonali kontrolné orgány 13 182 kontrol zameraných na prevenciu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Odhalili 567 zamestnávateľov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že takto zamestnávali 1641 osôb.

Vyplýva to z informatívnej správy o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020 z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu vzdala na vedomie vláda.

Nelegálne zamestnávanie

Počet odhalených nelegálne zamestnaných osôb bol vlani za posledné štyri roky najnižší, oproti roku 2019 kontroly odhalili o 8,4 % menej nelegálne zamestnaných ľudí. Rezort to odôvodňuje tým, že pandémia nového koronavírusu ovplyvnila aj činnosť kontrolných orgánov.

Z celkového počtu nelegálne zamestnávaných ľudí bolo 442 žien a 1199 mužov. Kontroly odhalili aj nelegálne zamestnávanie celkovo 30 mladistvých osôb.

Celkový počet nelegálne zamestnaných osôb tvorilo 105 štátnych príslušníkov členských krajín Európskej únie,“ podotkol rezort. Celkovo 557 nelegálne zamestnávaných ľudí bolo z tretích krajín, pričom mali povolenie na pobyt. Išlo najmä o Ukrajincov. V prípade 44 štátnych príslušníkov tretích krajín kontrolóri zistili, že sa na Slovensku zdržiavajú nezákonne.

Najviac nelegálne pracujúcich našli kontrolóri v odvetviach stavebníctva (28,9 % z celkového počtu), priemyselnej výroby (17,1 %) a odborných, vedeckých a technických činností (14,4 %). Zákaz nelegálneho zamestnávania najčastejšie porušujú mikropodniky s jedným až deviatimi zamestnancami.

Nelegálna práca vlani najviac rozkvitala v Nitrianskom kraji (30 % všetkých zistených prípadov), Trenčianskom kraji (15,5 %) a Košickom kraji (14,2 %).

V roku 2020 medziročne poklesol aj objem uložených pokút. Vlani orgány inšpekcie práce, ústredia práce a úradov práce uložili 737 pokút v sume 3.365.600 eur. Oproti roku 2019 je to 7,7-percentný pokles v sume pokút a 9,8-percentný pokles v ich počte.

Rezort eviduje zásadné zmeny oproti prechádzajúcim rokom čo sa týka nelegálneho zamestnávania príslušníkov tretích krajín – ide o nárast o 17,4 % celkového počtu prípadov oproti roku 2019.

zdroj: TASR / úprava: redakcia