Daňové poradenstvoFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 19. novembra 2018 zobraziť celý profil

Trinásť študentov ekonomických a právnických fakúlt našich vysokých škôl získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2018, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax.
Do oceňovania sa zapojilo 7 fakúlt. Jednotlivé katedry, na ktorých práce vznikli, vyselektovali a nominovali najlepšie práce z uplynulého školského roka. Členovia Slovenskej komory daňových poradcov práce posudzovali len z pohľadu prípadného rozporu s etikou daňového poradcu.

Dana Droppová – Slovenská komora daňových poradcov: “Zúčastnení študenti mali vynikajúco vypracované záverečné práce, preto sme im ponúkli možnosť prezentovať ich pred odbornou verejnosťou – daňovými poradcami.  Je to šanca nadviazať profesionálne kontakty do budúcnosti a prípadne získať zaujímavú pracovnú ponuku. Príde mi spravodlivé, dať tým najlepším možnosť využiť výsledky svojej práce aj mimo pôdy svojej školy. Zrazu má ich záverečná práca úplne iný zmysel, keď reálne existuje šanca, že sa s ňou oboznámi odborná verejnosť.“

Práce sa týkali súčasnej praxe v oblasti daní. Zaujímavými témami boli napríklad: Výmena informácií ako nástroj na zamedzenie vyhýbania sa daňovým povinnostiam, Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, či Korporátna daň ako nástroj fiškálnej politiky.
Záujmom Slovenskej komory daňových poradcov je prepojenie praxe a školského systému, preto budeme v spolupráci s univerzitami určite pokračovať, okrem prednášok aj formou oceňovania výnimočných záverečných prác.

Fotogaléria:

zdroj: Skdp.sk