E-shopyKontroly xa Publikované 11. marca 2022 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala množiace sa spotrebiteľské podnety týkajúce sa internetového obchodu www.perfektna.sk.

Z informácií dostupných na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom daného internetového obchodu je spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, NK Business Ltd, so sídlom Kemp House, 160 City Road, Londýn, EC1V 2NX, Spojené kráľovstvo (UK), prostredníctvom ktorého predávajú tovar zahraničné subjekty, ktorých zoznam na stránke nie je k dispozícii.

Po zaplatení nedoručujú tovar

,,V prípade tohto internetového obchodu z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze spotrebiteľom nevrátil“, konštatuje SOI.

SOI nemá páky, kontroluje iba slovenských podnikateľov

Keďže kontrolná činnosť SOI je v rámci jej zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR, u ktorých môže vykonať kontrolu, v prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom zo Spojeného kráľovstva, majú spotrebitelia aj napriek tomu, že Spojené kráľovstvo už nepatrí medzi členské štáty EU, možnosť obrátiť sa Európske spotrebiteľské centrum v SR, ktoré pomáha spotrebiteľom pri riešení cezhraničných reklamácií v rámci EÚ, poskytuje poradenstvo a pomoc spotrebiteľom pri nákupoch v rámci EÚ.

,,Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať plnenia ani platby za nedodaný tovar, odporúča preto spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia tovaru prostredníctvom uvedenej webovej stránky“, uvádza SOI.

Kde podať podnet?

Ak ste za tovar zaplatili a ten vám neprišiel, podnet môžete podať elektronicky na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra v SR http://www.esc-sr.sk/ alebo poštou na adresu:

Európske spotrebiteľské centrum v SR
Mlynské Nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika

Ďalšiu pomoc môžete dostať od subjektov poskytujúcich poradenstvo, alebo od spotrebiteľských združení, ktoré sú zriadené na ochranu spotrebiteľa a presadzujú a chránia záujmy spotrebiteľov a pomáhajú im uplatňovať spotrebiteľské práva a to bezodplatne. Spotrebiteľské združenia vám poskytnú právne poradenstvo, pomoc a podporu predovšetkým mimosúdne, avšak v krajnom prípade nie je vylúčené ani vaše zastupovanie na základe plnej moci pred súdom, prípadne iným štátnym orgánom. Ďalšie info:
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_kde-hladat- pomoc-v-spotrebitel
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana- spotrebitela/spotrebitelske-zdruzenia/zoznam-spotrebitelskych-zdruzeni

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia / úprava redakcia

Prevádzkujete e-shop a chcete mať VOP na jedničku?

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Kontaktujte odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty na vašom e-shope, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktoré veci sa pri internetovom predaji treba zamerať. Dokumenty k e-shopu dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky.