PodnikanieZaujímavosti xa Publikované 21. decembra 2018 zobraziť celý profil

Podľa výsledkov Indexu prekážok v podnikaní mladých 2018 je najväčšou brzdou daňovo-odvodové zaťaženie. Druhé miesto v rebríčku patrí registračným, nahlasovacím a iným administratívnym povinnostiam. Na tretiu priečku sa dostala nestálosť legislatívy a zmeny zákonov.

Daňovo odvodové zaťaženie vnímajú ako problém firmy vo všetkých sektoroch a regiónoch a intenzívnejšie firmy, ktoré majú zamestnancov

Pokiaľ ide o bariéru, ktorú tvoria registračné a nahlasovacie povinnosti, tak sa vnímanie tohto problému zväčšuje s rastom firmy. Čím väčšia je firma, či už z hľadiska tržieb alebo počtu zamestnancov, tým viac mladí podnikatelia vnímajú množstvo registračných a administratívnych povinností ako problém, ktorý ich brzdí v podnikaní. Zároveň túto bariéru intenzívnejšie vnímajú najmä mladší podnikatelia, ktorí vyrastali s modernými technológiami a jednoduchosť očakávajú aj v podnikateľskom prostredí.

„Z výsledkov Indexu v podnikaní mladých 2018 vyplýva, že dane a odvody najviac trápia začínajúcich podnikateľov. Naopak negatívne vnímanie častých zmien zákonov rastie spolu s dĺžkou podnikania firiem. Čím dlhšie firmy podnikajú a čím starší je majiteľ, tým horšie vidí frekvenciu zmien legislatívy“, konštatuje Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.


Porovnanie s výsledkami v roku 2015

Rovnaký Index sme zostavili aj v roku 2015 a výsledky na prvých troch miestach sa nezmenili. Index na jednej strane hodnotí stav podnikateľského prostredia v SR a na druhej strane vplyv konkrétnych prekážok na firmy. Práve časté zmeny zákonov, ktoré komplikujú podnikanie, boli podnetom na vytvorenie bezplatnej mobilnej aplikácie BiznisInfo. Mladí podnikatelia tak zrozumiteľnou a dostupnou formou získajú informácie o plánovaných alebo schválených zmenách v zákonoch.

„Ani poctiví podnikatelia nestíhajú sledovať množstvo legislatívnych zmien. Preto im chceme pomôcť dodržiavať zákony aj keď nemajú tímy právnikov a desiatky hodín času na sledovanie schvaľovaných zmien,“ konštatuje Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

„S podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva a ďalších partnerov sme pripravili nástroj, ktorý má pomôcť orientovať sa v legislatíve a vyvarovať sa zbytočným chybám a pokutám. Aplikáciu BiznisInfo si môžu podnikatelia stiahnuť bezplatne do smartfónov v AppStore aj v Google Play, dodáva Solík.