EkonomikaPoľnohospodárstvoSlovensko xa Publikované 11. januára 2018 zobraziť celý profil

Vyhlásili sme výzvu na podporu malých farmárov. Chceme tak pomôcť malým poľnohospodárom pri štarte podnikateľskej činnosti a rozvoji rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine.

  • Malí farmári môžu získať grant vo výške 15 000 €
  • Celkovo agrorezort  poskytne malým farmárom 4,95 milióna eur
  • Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018 na Pôdohospodársku platobnú agentúru

„Chceme pomôcť malým poľnohospodárom, či už pri začatí podnikania alebo pri rozvoji už existujúcich malých podnikov. Ukazuje sa, že práve malí poľnohospodári sú tí, ktorí sa intenzívne venujú diverzifikácii plodín, pestujú tradičné plodiny a prinášajú tak do krajiny potrebnú rôznorodosť. Práve tým nachádzajú úspech aj u slovenských spotrebiteľov, ktorí majú o lokálne, čerstvé a slovenské potraviny stúpajúci záujem. Okrem toho práve malé podniky dokážu v regiónoch zabezpečiť množstvo pracovných miest. Celkovo ich preto podporíme, či už v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe takmer piatimi miliónmi eur,“ uviedla vicepremiérka a ministerka Gabriela Matečná. MPRV SR bude zároveň spolupracovať s malými farmármi aj v úspešnom projekte ministerstva

„Chcem dodávať“, ktorý umiestnil za zvýhodnených podmienok produkty stovky produktov viac ako 100 slovenských výrobcov na pulty reťazcov.
„Nenávratný finančný príspevok vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vo výške 15 000 € na jeden malý poľnohospodársky podnik vo forme dvoch splátok po dobu max. päť rokov. Pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP 50 % vyplatí, a 50 % po správnej realizácii podnikateľského plánu,“ vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Oprávneným žiadateľom na zapojenie sa do výzvy je malý poľnohospodársky podnik (fyzická alebo právnická osoba) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne dva roky

Výrobný potenciál malého poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom (ŠV)*, prevyšuje 4 000 eur, a neprevyšuje 7 999 eur.

Výnimku tvoria komodity, ako sú zemiaky; zelenina, melóny a jahody; vinohrady a dojnice, u ktorých hodnota štandardného výstupu prevyšuje 4 000 eur, ale neprevyšuje 9 999 eur. Malí poľnohospodári sa tak v rámci výzvy môžu zaoberať napr. pestovaním zemiakov, aromatických, liečivých, koreninových rastlín a bylín, zeleniny, melónov, jahôd a ďalších druhov ovocia či chovom napr. koní, hovädzieho dobytka, dojníc, prasníc, oviec, králikov, včiel, kačiek alebo nosníc.

Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne uvedené vo výzve, zverejnenej na webovom sídle PPA www.apa.sk. Odkaz na výzvu – http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-23-prv-2017/8522

*Pre výpočet hodnoty ŠV podniku slúži Tabuľka rozlíšenia štandardného výstupu, uvedená vo výzve

zdroj: Ministersvo pôdohospodárstva