Daňové priznanieÚčtovníctvo xa Publikované 18. decembra 2020 zobraziť celý profil

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020519/2020-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydalo vzory tlačív daňových priznaní k

  • dani z príjmov fyzickej osoby – typ: A (MF/015676/2020-721), 
  • dani z príjmov fyzickej osoby – typ: B (MF/015567/2020-721), 
  • dani z príjmov právnickej osoby (MF/ 015675/2020-721). 

Článok pokračuje pod reklamou

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov sú súčasťou tohto oznámenia a použijú sa pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31. decembri 2020. 

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby uvedené v prílohách č. 1 až 3 k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 338/2018 Z. z.) v znení opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721 (oznámenie č. 344/2019 Z. z.) sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2020. 

zdroj: MF SR