EkonomikaPodnikaniePrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 24. júna 2019 zobraziť celý profil

Malé a stredné podniky (MSP) v Európe môžu mať sťaženú situáciu pri získavaní úverov z bánk. Na tomto finančnom zdroji sú pritom, vďaka ústretovej politike Európskej centrálnej banky, závislé. Bankové úvery dnes predstavujú 70% externého financovania malých a stredných podnikov v Európe, kým v USA je to len 40%.

Riaditeľ spoločnosti Euler Hermes, Peter Mucina upozorňuje, že snaha Európskej komisie o vytvorenie jednotného kapitálového trhu sťaží financovanie MSP a môže zhoršiť ich prístup k bankovým úverom. „Banky sú v dôsledku ukončenia realizácie regulačného rámca Basel III spoločne so zavádzaním počiatočnej fázy Basel IV, nútené sprísniť podmienky poskytovania úverov MSP. Napríklad Basel III zvýši minimálnu požiadavku na vstupný kapitál firmy z 8 na 10,5 %. S tým potom môžu súvisieť vyššie celkové náklady a tiež prísnejšie požiadavky na zabezpečenie úveru, a to predovšetkým tých spoločností s podpriemernou bonitou.“

Firmy tak podľa neho budú nútené hľadať alternatívne spôsoby financovania v podobe nebankových inštitúcií alebo investorov. „Na nebankové inštitúcie sa stále vzťahuje menej právnych obmedzení. Možno očakávať, že v nasledujúcich rokoch budú značne posilňovať a MSP ich budú čoraz viac začleňovať do svojich finančných portfólií.“

Malé a stredné podniky chrbticou globálnej ekonomiky

Aj napriek tomu, že sa Európska komisia vo svojej iniciatíve tzv. Únie kapitálových trhov snaží zlepšiť financovanie MSP, ešte nejaký čas potrvá, než sa malí a strední podnikatelia bez problémov dostanú k finančným úverom. A to aj napriek tomu, že sú chrbticou globálnej ekonomiky. Predstavujú viac ako 99% všetkých európskych nefinančných spoločností a zamestnávajú viac ako 90 miliónov ľudí, čo predstavuje takmer 70% celkovej zamestnanosti v nefinančnom sektore a takmer 60% celkovej hrubej pridanej hodnoty.

“Hendikepom týchto podnikov je, že sú v krízových situáciách zraniteľnejšie, keďže majú menší obrat a svoje zdroje vyčerpajú rýchlejšie ako väčšie spoločnosti. Okrem toho majú tendenciu produkovať vysoko špecifické výrobky, kvôli čomu sú menej flexibilné a ťažšie sa prispôsobujú krízam. Aj v roku 2009 boli MPS ako prvé postihnuté globálnou hospodárskou krízou z dôvodu obmedzeného dopytu a ťažkostí so zabezpečením financovania,“ pripomenul Peter Mucina, zo spoločnosti Euler Hermes, ktorá sa špecializuje na poistenie obchodných pohľadávok.


O spoločnosti

Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných pohľadávok a uznávaným špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. S viac ako 100 ročnými skúsenosťami spoločnosť ponúka B2B klientom (business-to-business) finančné služby s cieľom podporovať ich cash flow a správu obchodných pohľadávok.

Jej proprietárna inteligentná sieť sleduje a analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti malých, stredných i nadnárodných spoločností, pôsobiacich na trhoch, ktoré predstavujú 92 % svetového HDP. Spoločnosť, sídliaca v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách s 6,050+ zamestnancami. Euler Hermes je členom skupiny Allianz, vedená na burze Euronext v Paríži (ELE.PA), hodnotená AA od agentúry Standard & Poor´s. Spoločnosť v roku 2018 vykázala konsolidovaný obrat vo výške 2,7 miliardy € a historicky najvyššie portfólio pohľadávok na úrovni 2 miliárd €.

Ďalšie informácie na: www.eulerhermes.sk, LinkedIn.