EkonomikaPodnikaniePrieskumy a analýzySlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 23. apríla 2019 zobraziť celý profil

FinStat pripravil Analýzu príjmov neziskových organizácií z 2 % z daní za rok 2018, ktorú nájdete na stiahnutie nižšie. Rebríček neziskových organizácií podľa výšky asignovaných 2 % z daní je dostupný na stránke Finstat.sk – Databáza neziskových organizácií.

Aké zaujímavosti nájdete v analýze?

  • V minulom roku bola celková suma z asignovaných 2 % z daní najvyššia v histórii, 68,3 milióna eur.
  • Najvyšší podiel 2 % daní prijala Nadácia Pontis, 2,5 milióna eur.
  • Desať najväčších firemných nadácií dokopy získalo takmer 11 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti desiatim najväčším občianskym neziskovkám, ktoré získali necelých 5 miliónov.
  • Neziskovky v Bratislavskom kraji získali takmer 31 miliónov eur, čo je 45 % z celkovej sumy za rok 2018.

V tejto analýze sa pozreli na poberateľov 2 % z daní v roku 2018, ktorých bolo dohromady 13 390. Spolu im bolo z 2 % z daní asignovaných vyše 68 miliónov eur.
Bližšie sa zamerali na 50 najväčších poberateľov, medzi ktorých patria firemné nadácie (ktoré založili obvykle veľké spoločnosti), občianske neziskové organizácie (ktoré vznikli „zdola“), ale nachádza sa tu i odborový zväz či nadácia ministerstva hospodárstva. Zvlášť tiež vyčlenili nadáciu Pontis, Slovenskú radu rodičovských združení a Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky.

Firemné neziskové organizácie rozlíšili preto, lebo ich dominantným darcom je spravidla samotná spoločnosť, ktorá ich založila, napríklad Nadácia SPP alebo Nadácia Slovenskej sporiteľne. Oproti tomu do občianskych neziskoviek, ktoré vznikli ako občianske iniciatívy, prispievajú predovšetkým fyzické osoby, teda drobní darcovia. Pokračovať v čítaní.

zdroj: Finstat.sk