EkonomikaKoronavírus COVID-19PodnikanieZmeny v legislatíve xa Publikované 19. novembra 2021 zobraziť celý profil

Zamestnávatelia podporujú a chcú podporovať Vládu Slovenskej republiky v boji s III. vlnou pandémie.

Mrzí nás, že odborníci, ktorí pripravujú opatrenia, nekomunikujú so zástupcami súkromnej sféry a nepreverujú realizovateľnosť navrhovaných opatrení v praxi. Žiaľ, je tomu tak aj v súčasnosti, kedy sa navrhuje povinné testovanie neočkovaných zamestnancov dvakrát do týždňa a táto povinnosť sa prenáša na zamestnávateľov. Opakovane sa dostávame do situácie, že opatrenia sa prijímajú na poslednú chvíľu a bez toho, aby bolo jasné znenie vyhlášok a nariadení, ktoré má naviac hlavný hygienik SR vydať podľa uznesenia do nedele 21.11.2021 a platiť by mali od pondelka 22.11.2021!

Z pohľadu Klubu 500 je testovanie zdravotného stavu zamestnancov výkonom zdravotnej starostlivosti a ten má zabezpečovať štát na svoje nálady a vo svojej réžii.  

Zdôrazňujeme, že tí zamestnávatelia, ktorí majú vytvorené podmienky na kontrolu zamestnancov (napríklad prostredníctvom vlastných zdravotníckych zariadení alebo v spolupráci s nimi), to budú robiť tak, ako navrhujú odborníci. Klub 500 upozorňuje, že v prostredí veľkých firiem s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou to vzhľadom na cca 50 % zaočkovanosť reálne nie je!  

Klub 500 navrhuje, aby sa podobne, ako tomu bolo v druhej vlne, prípadne tak, ako je tomu stále v susednom Rakúsku, urýchlene vytvorila sieť bezplatných  testovacích centier. 

Podľa názoru Klubu 500 je potrebné vytvoriť na Slovensku podmienky k zvýšeniu počtu zaočkovaných občanov starších ako 15 rokov a všetkých tých, ktorí chcú byť zaočkovaní. Zastávame názor, že Vláda Slovenskej republiky má všetky predpoklady na to, aby vytvorila mobilné tímy, ktoré dokážu navštíviť tie oblasti a tých občanov Slovenska, ktorí majú sťažený prístup do očkovacích centier – do obcí, miest a jednotlivých regiónov.

Klub 500 zároveň opätovne zdôrazňuje, že spolu s očkovaním je potrebné zaviesť podpornú liečbu tých, u ktorých je zistený COVID-19, a to skôr, než sa títo ľudia dostanú do nemocnice. COVID-19 zostáva z pohľadu Klubu 500 jediným ochorením, po diagnostike ktorého posielame pacienta domov bez akejkoľvek liečby a čakáme, ako sa u neho choroba vyvinie aj napriek tomu, že dnes sú známe podporné lieky, ktorými sa výrazným spôsobom znižuje riziko hospitalizácií.

Pýtame sa tých, ktorí pripravujú opatrenia dotýkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov: „Vy ste tí, ktorí poznáte reálne podmienky života priemyslu a my sme tí, ktorí tomu nerozumieme? Alebo čakáme na zahraničných expertov? Vy prenášate zodpovednosť na nás, zbavujete sa zodpovednosti? Verte, že pre nás sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci to najcennejšie, čo máme. A taký istý prístup máme aj k regiónom, v ktorých žijeme. A rovnaký prístup je aj v iných oblastiach, napríklad vo vede a výskume. To my sme tí, ktorí majú len poslúchať?! Ja som si vedomý, že náš hlas do neba nedôjde, ale dávame toto stanovisko, aby sme si splnili svoju morálnu povinnosť.“

Vladimír Soták – predseda Klubu 500