EkonomikaPodnikanieSlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 18. októbra 2019 zobraziť celý profil

Až 34 európskych základných a stredných škôl, ktoré sa venujú podnikateľskému vzdelávaniu, sa zúčastnilo oceňovania Škola podnikania roka 2019 (The Entrepreneurial School Award), ktoré sa konalo tento týždeň v Helsinkách. Medzi ocenené školy sa zaradila aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 v Bratislave.

Cenu prevzala dlhoročná učiteľka aplikovanej ekonómie Marianna Veličová v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Všetky ocenené školy predstavili víziu a vynikajúcu implementáciu vzdelávacích programov pre podnikanie a zúčastnili sa dvojdňového slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré usporiadala organizácia Junior Achievement Europe (JA Europe).

V rámci piateho ročníka udeľovania cien Škola podnikania roka 2019 bolo vybratých 34 inovatívnych (akademických a odborných) škôl z 22 európskych krajín na základe ich špičkovej vízie a vynikajúcej realizácie podnikateľských vzdelávacích programov. Dňa 16. októbra sa v Helsinkách zišlo 62 riaditeľov škôl a učiteľov.

„Rozšírenie podnikateľského vzdelávania v celej Európe je do veľkej miery spôsobené iniciatívou riaditeľov škôl a učiteľov, ktorí využívajú každú príležitosť a pomáhajú pripraviť svojich študentov na budúcnosť práce. Študenti, ktorí sa zúčastňujú na takýchto vzdelávacích programoch, rozvíjajú svoju kreativitu, zvyšujú si sebadôveru a rozvíjajú svoju vynaliezavosť. Ich výkonnosť a známky v iných predmetoch sa zlepšujú. Štúdie taktiež ukazujú, že miera udržania učiteľov v týchto školách je vysoká – 90%! Týmto ocenením chceme v prvom rade oceniť ich vynikajúcu prácu a poďakovať im za ich víziu a obetavosť. Školy budúcnosti budú určite vyzerať ako tieto ocenené podnikateľské školy.“, povedala Caroline Jenner, generálna riaditeľka organizácie JA Europe.

„Ocenenie vnímame  ako fakt, že sa nám podarilo naplniť koncepčný zámer rozvoja školy. Našou víziou školy v oblasti podnikateľského vzdelávania je rozvíjať podnikateľské zručnosti žiakov, pomáhať im pri rozvoji ekonomickej a podnikateľskej gramotnosti, ktorú potrebuje každý občan na to, aby porozumel svetu podnikania. Škola dlhodobo vytvára kvalitné podmienky pre rozvoj podnikateľských kompetencií žiakov. Jej profesionalitu v tejto oblasti potvrdzujú a zviditeľňujú dosiahnuté úspechy žiakov v súťažiach na národnej úrovni. K mimoriadnym patria víťazné priečky v rámci národnej súťaže Veľtrh podnikateľských talentov, v rámci ktorej sa umiestnili JA Firmy Haltech a DOT.“, povedala Marianna Veličová, učiteľka SPŠE, Hálova 16 v Bratislave.

Všetky školy boli hodnotené odbornou porotou, ktorá bola zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania

Skóre vo svojich krajinách dosiahli najvyššie v porovnaní s kľúčovými ukazovateľmi podporujúcimi udržateľnosť podnikateľského vzdelávania: kvalita školskej stratégie, používanie vhodných zdrojov, existencia príslušnej odbornej prípravy učiteľov, zapojenie miestnych a podnikateľských komunít a jednotlivé úspechy školy.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 v Bratislave

Škola podnikania (TES)

Je spoločný projekt JA Europe a Európskej únie, do ktorého sa zapojilo už viac ako 3 000 učiteľov z 22 krajín Európy. V rámci projektu vznikol prvý európsky virtuálny portál pre učiteľov podnikateľských programov. Ďalším cieľom, na ktorom sa intenzívne pracuje, je vytvorenie európskych platforiem podnikateľského vzdelávania EE-Hubs, v rámci ktorých by vzdelávacie inštitúcie a jednotlivé rezorty školstva navzájom spolupracovali a vymieňali si skúsenosti za účasti odborníkov z praxe.

Európsky týždeň odborných zručností

Je iniciatíva Európskej komisie na zvýšenie informovanosti o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP)
a na zvýšenie záujmu o takéto vzdelávanie. Cieľom tohto týždňa je urobiť OVP príťažlivejšou ponukou, pomôcť mladým ľuďom a dospelým naplno využiť ich potenciál. Podujatia, ktoré sa konajú v celej Európe – na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni – ukazujú obrovské príležitosti, ktoré ponúka OVP pre mladých ľudí, dospelých a spoločnosti.

Mottom iniciatívy je „Objavte svoj talent!“, ktorý snaží preukázať, že každý človek je talentovaný a že OVP môže ľuďom poskytnúť potrebné praktické zručnosti, znalosti a kompetencie, aby uspeli na trhu práce a v spoločnosti ako takej. Tohtoročnou témou je „OVP pre všetkých – Zručnosti pre život“.
ec.europa.eu/social/vocational-skills-week