FinancieGastronómia a hotelierstvoPrávo a legislatívaSlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 25. februára 2022 zobraziť celý profil

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa má zvýšiť suma stravného. Ministerstvo to plánuje do mája.

Ministerstvo práce predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, podľa ktorého má stravné stúpnuť zo súčasných 5,10 eur na 6 eur (pracovná cesta v dĺžke 5 až 12 hodín). Naposledy sa zvyšovali sumy stravného vo februári 2019. Tento mesiac sa berie ako základňa pre aktuálny výpočet stravného.

Stravné sa zvyšuje pri všetkých kategóriách pracovných ciest

„Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za december 2021 dosiahol hodnotu 117,5 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 17,5 percentuálneho bodu,“ tvrdí ministerstvo práce.

Výška stravného začala posudzovať až v januári 2022, nakoľko v roku 2020 bol z dôvodu pandémie prijatý zákon č. 127/2020 Z. z., ktorý novelizoval § 8 zákona o cestovných náhradách. Takto sa do 31. decembra 2021 neuplatňoval mechanizmus na zvyšovanie súm stravného.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín sa má zvýšiť zo 7,60 eura na 9 eur a pri pracovnej ceste presahujúcej 18 hodín má ísť o nárast zo súčasných 11,60 eura na 13,70 eura.

Vyššie budú aj sumy gastrolístkov

Opatrenie rezortu počíta aj s navyšením hodnoty gastrolístkov (tá tvorí 75% hodnoty stravného, pri pracovnej ceste 5-12 hodín).

„Dá sa predpokladať, že zvýšenie uvedených súm môže vyvolať zvýšenie dopytu po službách reštauračného stravovania, predovšetkým u subjektov, v ktorých je sprostredkované stravovanie na účely Zákonníka práce vo väzbe na zvýšenie minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, čo môže priniesť zvýšenie tržieb reštauračných zariadení,“ zhodnotilo ministerstvo.

Celková výška stravného tak bude predstavovať sumu 4,5 eur.

„Zvýšené sumy stravného budú zamestnancovi patriť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú zverejnené v Zbierke zákonov SR. Vzhľadom na uvedené a na ďalšie fázy legislatívneho procesu sa v tomto štádiu legislatívneho procesu nedá presne určiť účinnosť navrhovaného opatrenia,“ uviedlo ministerstvo práce.

Zdroj: Ministerstvo práce SR / Sita / redakcia