Finančná správaPodnikanieSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 3. septembra 2018 zobraziť celý profil

Počet elektronicky komunikujúcich daňovníkov s finančnou správou sa neustále zvyšuje. Aktuálne je zaregistrovaných takmer 552 000 daňovníkov. Pozor by si mali dať najmä tie fyzické osoby – podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok až na september.

Povinná elektronická komunikácia

Od 1. januára 2018 majú povinnosť komunikovať elektronicky s finančnou správou všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a od 1. júla aj všetky fyzické osoby – podnikatelia, registrované pre daň z príjmov (živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a podobne.).
To, že povinnosť registrácie na portáli finančnej správy si daňovníci postupne plnia, dokazujú aj aktuálne počty elektronicky komunikujúcich. Kým koncom roka 2017 ich bolo približne 370 000, aktuálne ich je 551 499.

Finančná správa pravidelne upozorňuje na povinnosť elektronickej komunikácie tie daňové subjekty, ktoré majú zákonnú povinnosť využívať elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Registráciu v tejto chvíli nemôžu odkladať najmä fyzické osoby – podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania na september.

Rovnako sa to týka aj subjektov, ktoré majú zamestnancov (minimálne jedného) a podávajú pravidelné mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní, a teda najneskôr do januára 2019 (pre podanie DP k dani z motorových vozidiel za 2018), resp. do konca marca 2019 (podanie DP k dani z príjmov za 2018).

Finančná správa podnikla viaceré kroky na to, aby uľahčila elektronickú komunikáciu fyzickým osobám – podnikateľom. Zorganizovala školenia k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták o základných informáciách, rovnako ako leták so vzorom podávania dokumentov cez portál finančnej správy, spravila redizajn portálu a zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre tie fyzické osoby – podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene.

Ďalšie úpravy bude finančná správa ešte nasadzovať.

Elektronická komunikácia prináša výhody jej používateľom. Daňovník môže podať dokumenty kedykoľvek počas dňa, nie je limitovaný úradnými hodinami daňových a colných úradov, získa jednoduchý prehľad o odoslaných dokumentoch, ušetrí aj finančné prostriedky za poštovné, tlač dokumentov či dopravu na úrady.

Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli finančnej správy v častiElektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov„.