EkonomikaFinančná správaPodnikanieSlovensko xa Publikované 8. augusta 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa pokračuje v rozširovaní elektronickej komunikácie. Od augusta komunikuje elektronicky prostredníctvom osobitného informačného systému s 23 bankami združenými pod Slovenskou bankovou asociáciou. Vďaka tomu dokáže finančná správa blokovať účty dlžníkov v reálnom čase. Proces vymáhania nedoplatkov sa tak stáva efektívnejším, rýchlejším a hospodárnejším.

Finančná správa začala elektronicky doručovať rozhodnutia vydávané pri výkone daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu

Ide o rozhodnutia, na základe ktorých v prípade exekučného konania banka zablokuje na účte financie vo výške dlžnej sumy. Banky na základe tohto rozhodnutia zablokujú účet, resp. financie dlžníka, takmer okamžite. Už nemusia čakať na poštové doručenie rozhodnutia z finančnej správy niekoľko dní.

Zákonnou možnosťou komunikovať s bankami elektronicky sa tak proces vymáhania stáva efektívnejším, rýchlejším a hospodárnejším. V praxi to znamená, že finančná správa zašle banke cez elektronickú aplikáciu EKB (elektronická komunikácia s bankami) rozhodnutie, banka jeho prevzatie potvrdí a rozhodnutie vykoná.
V roku 2017 finančná správa (daňové a colné úrady spolu) začala približne 29 000 daňových exekučných konaní tohto typu, v tomto roku zatiaľ približne 14 000 konaní.

zdroj. FS SR