Daňové priznanieFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 20. marca 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a rozširuje kontaktné miesta, na ktorých budú zamestnanci finančnej správy preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017.  Daňové priznanie tak počas posledných marcových dní bude možné podať nielen priamo na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch, v kultúrnych domoch, ale napríklad aj v kine, klientskom centre či v knižnici.

Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 budú môcť daňovníci aj na ďalších viac ako 40 miestach v rôznych obciach a mestách mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek

Finančná správa chce vďaka tomuto opatreniu uľahčiť daňovníkom podávanie daňových priznaní k dani z príjmov a preto robí všetko preto, aby daňovníci mali čo najväčší komfort.

Štandardne najväčší nápor zažívajú daňové úrady v dvoch najväčších mestách, v Bratislave a v Košiciach. Súčasťou proklientskych opatrení finančnej správy je preto rozšírenie možností podávať daňové priznania v Bratislave na ďalšie daňové úrady. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta budú môcť podať daňové priznanie okrem DÚ Ševčenkova aj na DÚ Vladimíra Clementisa a VDS Radlinského. Okrem toho sa finančná správa dohodla s Ministerstvom vnútra SR a daňové priznania bude preberať aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici, ktoré patrí k frekeventovaným miestam.

V Košiciach zase budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania, okrem dvoch daňových úradov, aj v budove Magistrátu mesta Košice

Podobné rozšírenie kontaktných miest na podávanie daňových priznaní pripravila finančná správa aj v ďalších mestách a obciach. Daňové priznania tak budú pracovníci finančnej správy preberať aj miestach, kde finančná správa bežne nemá svoje úrady.

Súčasťou rozširovania možností na podanie daňových priznaní je aj projekt mobilných kancelárií. Tie  budú klientom k dispozícii na parkovisku pri DÚ Bratislava na Ševčenkovej ulici. V prípade tzv. „drive-in“ podávania ide o to, že vozidlo finančnej správy, ktoré bude pristavené pri daňovom úrade, preberie od vodiča tlačivo, ten si vezme potvrdenie a bez toho, aby vystúpili, môže pokračovať v ceste.

Súčasťou proklientskych opatrení finančnej správy sú nielen posilnené podateľne, dlhšie otvorené daňové úrady či dlhšie prevádzkové hodiny Call centra finančnej správy, ale aj rozšírenie možností na preberanie daňových priznaní na miestach, kde to inak nie je možné. Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali pri plnení si svojich povinností voči finančnej správe čo najväčší komfort. 

Kompletný zoznam obcí a miest, na ktorých sa budú preberať daňové priznania mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek:

Názov obce Miesto preberania

Dátum

Čas

Bytča Kultúrny dom v Bytči

28.3.2018

8:00 – 16:00

29.3.2018

8:00 – 16:00

3.4.2018

8:00 – 16:00

Kysucké Nové Mesto Mestský úrad Kys. N. Mesto

28.3.2018

8:00 – 16:00

29.3.2018

8:00 – 16:00

3.4.2018

8:00 – 16:00

Trstená Mestský úrad Trstená

28.3.2018

9:00 – 15:00

29.3.2018

9:00 – 15:00

3.4.2018

9:00 – 15:00

Košice Daňový úrad Košice, Tomášikova 35, Košice

26.03. – 28.03.2018

08:00 – 17:00

29.3.2018

08:00 – 18:00

3.4.2018

08:00 – 19:00

Košice Magistrát Košice

26.3.2018 – 29.03.2018

8:00 – 15:00

3.4.2018

8:00 – 16:00

Strážske Mestský úrad Strážske

20.03.2018 a
27.03.2018

8:00 – 15:00

Dobšiná Mestský úrad Dobšiná

20.03.2018 a
27.03.2018

8:00 – 15:00

Krompachy Mestský úrad Krompachy

20.03.2018 a
27.03.2018

8:00 – 15:00

Sečovce Mestský úrad Sečovce

20.03.2018 a
27.03.2018

8:00 – 15:00

Streda na Bodrogom Mestský úrad Streda nad Bodrogom

20.03.2018 a
27.03.2018

8:00 – 15:00

Mníšek nad Hnilcom Mestský úrad Mníškek nad Hnilcom

20.03.2018 a
27.03.2018

8:00 – 15:00

Jasov Mestský úrad Jasov

20.03.2018 a
27.03.2018

8:00 – 15:00

Bratislava Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, Bratislava

26.3.2018

8:00-17:00

27.3.2018

8:00-17:00

28.3.2018

8:00 – 18:00

29.3.-3.4.2018

8:00 – 19:00

Bratislava Daňový úrad Bratislava, ul. V. Clementisa 10,  Bratislava

29.3-3.4.2018

8:00 – 16:00

Bratislava Klientské centrum Bratislava (bývalá budova IKEA), Tomášikova 46,   Bratislava

26.03.2018-27.03.2018

08:00 – 15:00

28.3.2018

08:00 – 17:00

29.3.2018

08:00 – 15:00

3.4.2018

08:00 – 15:00

mobilná jednotka, parkovisko, Ševčenkova 32, Bratislava 

29.3.2018

8:00 – 18:00

3.4.2018

8:00 – 19:00

 
Malacky
 
 
PDÚ Malacky

26.3.2018

8:00 – 17:00

27.3.2018

8:00 – 17:00

28.3.2018

8:00 – 18:00

29.3.-3.4.2018

8:00 – 19:00

 
Pezinok
 
 
PDÚ Pezinok

26.3.2018

8:00 – 17:00

27.3.2018

8:00 – 17:00

28.3.2018

8:00 – 18:00

29.3.-3.4.2018

8:00 – 19:00

 
Senec
 
 
PDÚ Senec

26.3.2018

8:00 – 17:00

27.3.2018

8:00 – 17:00

28.3.2018

8:00 – 18:00

29.3.-3.4.2018

8:00 – 19:00

Banská Štiavnica Registratúrne stredisko DÚ Banská Bystrica, Nám. Svätej Trojice 1, Banská   Štiavnica

28.3.2018

09:00 – 14:00

29.3.2018

09:00 – 13:00

Krupina Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné námestie č. 4, Krupina

28.3.2018

09:00 – 14:00

29.3.2018

09:00 – 13:00

Tornaľa Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, Tornaľa

28.3.2018

09:00 – 14:00

29.3.2018

09:00 – 13:00

Medzilaborce Mestský úrad Medzilaborce

28.3.2018

9:00    – 15:00

Giraltovce Mestský úrad Giraltovce

28.3.2018

8:00 – 16:00

Hanušovce nad Topľou Mestský   úrad Hanušovce nad Topľou

27.3.2018

8:00 – 15:00

Lipany Mestský   úrad Lipany

27.3.2018

8:00 – 15:00

Svit Mestský   úrad Svit

27.3.2018

8:00 – 15:00

Spišská Stará Ves Kultúrne   a spoločenské stredisko  Spišská Stará   Ves

26.3.2018

8:00 – 15:00

Handlová Asterion, n.o. (Podnikateľský inkubátor)

28.3.2018

9.00 -15.00

Stará Turá Mestský úrad Stará Turá

28.3.2018

9.00 -17.00

Nováky Mestský úrad Nováky

28.3.2018

9.00 -17.00

Vráble Kino Tatra Vráble

22.3.2018

8:00 – 15:00

28.3.2018

8:00 – 15:00

Šurany Mestský úrad Šurany

22.3.2018

8:00 –    15:00

28.3.2018

8:00 –    15:00

Želiezovce Mestský úrad Želiezovce

26.3.2018

12:30 – 15:00

28.3.2018

12:30 – 16:30

Sereď Mestský úrad Sereď

3.4.2018

9:00 – 16:00

Veľký Meder Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder

3.4.2018

9:00 – 16:00

Šaštín – Stráže Mestská knižnica a centrum voľného času

3.4.2018

9:00 – 16:00

zdroj: Finančná správa