Finančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 9. novembra 2018 zobraziť celý profil

Pre veľký úspech školení k elektronickej komunikácii vyhlásila finančná správa ďalšie termíny školení na túto tému. Určené sú najmä pre fyzické osoby podnikateľov, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Blíži sa termín na podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (január 2019), rovnako ako daňových priznaní k dani z príjmu (marec 2019).

Finančná správa chce pomáhať svojim klientom a preto organizuje bezplatné školenia k elektronickej komunikácii pre fyzické osoby – podnikateľov

Tí majú od 1. júla tohto roku zákonnú povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. Blíži sa totiž koniec roka 2018 a kráti sa čas na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Školenia na tému elektronickej komunikácie sa budú konať už začiatkom decembra (3. – 5. decembra) v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V prípade väčšieho záujmu zo strany klientov rozšíri finančná správa školenia aj na ďalšie termíny.
Cieľom finančnej správy je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Finančná správa preto nielenže výrazne zjednodušila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku, ale zároveň vyhlasuje školenia, na ktorých sa klienti dozvedia všetko potrebné.

Prvé školenia na túto tému sa konali ešte v máji – júni 2018

Pre veľký úspech finančná správa pripravila ďalšiu sériu týchto bezplatných školení. Súčasťou školenia budú aj praktické ukážky registrácie na portáli finančnej správy či samotného podávania dokumentov, teda praktické príklady z praxe. Školiť budú aj tento raz odborní lektori priamo z finančnej správy. Daňovým subjektom predvedú jednotlivé kroky názorne na obrazovkách, naživo, priamo v testovacom prostredí.

Na vyhlásené školenia je potrebné sa prihlásiť čo najskôr (najneskôr do 26. novembra) prostredníctvom zaslania prihlášky na e-mailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. Maximálny počet účastníkov na jednom termíne školenia je 50, v prípade väčšieho počtu záujemcov môže finančná správa termíny aj rozšíriť. Akceptované sú vždy všetky prihlášky až do naplnenia kapacít.

Školenia sa začínajú o 9:00 hod., v prípade veľkého záujmu následne aj o 13:30 hod. Každému účastníkovi je k dispozícii internetové pripojenie prostredníctvom siete wifi, lektori im poskytujú technickú podporu.

Bližšie informácie o všetkých typoch školení, ktoré vyhlasuje finančná správa, sú k dispozícii priamo na portáli finančnej správy v časti Infoservis – školenia alebo aj na webovej stránke www.skolenia.sk

Prehľad termínov školení k el.komunikácii:

Košice Colný úrad, Komenského 39/A 3. december 2018
Banská Bystrica Colný úrad, Partizánska cesta 17 4. december 2018
Bratislava Daňový úrad, Ševčenkova 32 5. december 2018

zdroj: FS SR