BezpečnosťManažmentPodnikaniePodujatia xa Publikované 22. septembra 2019 zobraziť celý profil

Na víťaza čaká 5 000 EUR a možná spolupráca s najinovatívnejšou bankou na Slovensku. Novinkou konferencie bude aj Side event, ktorý sa dotkne tém zameraných na finančné technológie budúcnosti.

Súťaž Hackaton sa každoročne organizuje ako súčasť konferencie fin.techsummit, ktorej pozornosť je upriamená na budúcnosť finančného sveta pod neustálym zavádzaním nových technológií. Aj tento rok prichádza s možnosťou zapojiť sa do výzvy o návrh inovatívnej aplikácie, ktorá by mala tentokrát vyriešiť otázku investovania realizovaného cez mobilný telefón.

Na víťaza čaká možná spolupráca s najinovatívnejšou bankou na Slovensku, ale aj štedrá výhra v hodnote 5 000 EUR

Okrem súťaže bude novinkou tohtoročného fin.techsummitu aj projekt Side event. Ten prinesie otvorené diskusie odborníkov na tému Zeleného bankovníctva, ale aj Kapitálového trhu novej generácie.

Už 25. septembra sa v Radisson Blu Carlton Bratislava uskutoční tretí ročník konferencie fin.techsummit. Každoročne sa jej zúčastňujú odborníci z oblasti verejnej sféry, biznisu, start-upov či inovácií, ktorí majú záujem sa aktívne podieľať na tvorbe nových riešení a vzniku atraktívneho a funkčného finančného prostredia.

Okrem otvorených diskusií o budúcnosti finančníctva a tém upriamených na nové technológie či implementáciu prvkov umelej inteligencie do bankovníctva a finančného trhu, bude pozornosť opäť upriamená aj na súťaž Hackaton. Ten je súčasťou konferencie fin.techsummit už tretíkrát. Po druhýkrát sa realizuje v spolupráci s Tatra banka, a.s., najinovatívnejšou bankou na Slovensku, a jeho cieľom je priniesť zaujímavé nápady na aplikácie využiteľné v rámci bankového sveta.

,,Vďaka súťaži Hackaton máme možnosť spoznávať a objavovať mnohé talenty, ktoré môžu byť pre oblasť finančného sveta obrovským prínosom. To je dôvod, prečo sme sa v realizácii súťaže rozhodli pokračovať už druhý rok po sebe. Tohtoročné zadanie sme sa rozhodli upriamiť na vývoj mobilnej aplikácie, ktorej cieľom bude čo najjednoduchšou formou previesť klienta procesom investovania,“ hovorí o inovatívnej súťaži Hackaton Michal Satur, vedúci oddelenia Research & Development v Tatra banke.

Súťaž Hackaton sa koná v dňoch od 24. do 25. septembra, pričom jej otvorenie začína už v utorok, 24. septembra v Smart City Hub na Obchodnej ulici v Bratislave. Možnosť zapojiť sa do tejto súťaže majú nielen investori, ale aj tvorcovia aplikácií, mladí inovátori či zakladatelia start-upov z fintech sektora. Víťazným sa stane len jeden spomedzi všetkých prihlásených projektov.

Ten sa v spolupráci s Tatra banka, a.s. následne implementuje do bankového sveta a klienti ho budú môcť aj v praxi využívať. Súťaž Hackaton je však skvelou príležitosťou s možnosťou spolupráce s najinovatívnejšou bankou na Slovensku pre všetkých zúčastnených, nielen pre samotného víťaza. Ani jeden zo zaujímavých inovatívnych nápadov totiž nezostane nepovšimnutý. Počet miest v súťaži je však limitovaný a je nutné, aby sa všetci záujemcovia prihlásili najneskôr do pondelku, 23. septembra.

Význam konferencie fin.techsummit z roka na rok narastá

S jej rastúcim významom sa prirodzene rozširuje aj okruh a počet tém, ktoré vzbudzujú záujem v očiach verejnosti. Okrem súťaže Hackaton bude preto doplnkovou súčasťou konferencie fin.techsummit 2019 aj sprievodný Side event. Ten sa bude konať takmer mesiac po samotnej konferencii a jeho pozornosť bude upriamená na témy súvisiace s finančnými technológiami a budúcnosťou finančného sektora.

„Side event sa uskutoční v utorok, 22. októbra, v Smart City Hub na Obchodnej ulici v Bratislave. Predstavitelia Ministerstva financií, trhu s cennými papiermi, inovátori a ďalší renomovaní odborníci budú spoločne diskutovať na tému Zeleného bankovníctva a Kapitálového trhu novej generácie,“ hovorí o programe Side eventu Peter Kubrický, generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.

Témam, ktoré budú predmetom októbrového Side eventu, je treba podľa odborníkov venovať osobitú pozornosť. Predstavujú relatívne nový okruh tém finančného sektora, o ktorých zatiaľ verejnosť nie je v dostatočnej miere informovaná.

„Predmetom záujmu bánk, ktoré vystupujú nielen ako finančné, ale zároveň aj ako spoločensky zodpovedné inštitúcie, by nemali byť len technológie a inovácie, ktorých využívanie vedie k dosahovaniu vyššieho profitu. Mala by ním byť aj aktuálna zelená politika, ktorá so sebou prináša zelené financovanie postavené na zelenom myslení,“ hovorí o nových možnostiach financovania Ministerstva životného prostredia.

S príchodom nových technológií a ich aplikovaním do procesov každodenného života, sa veľmi dôležitými na diskusiu stáva aj okruh tém týkajúcich sa kapitálového trhu novej generácie.

„Novodobé technológie sa stali neodmysliteľnou súčasťou života každého jedného z nás. Ak sa však obmedzíme na ich využívanie len na úrovni sociálnych sietí, nikdy sa nepriučíme ich efektívnemu využívaniu. To je dôvod, prečo je nevyhnutné rozprávať sa aj o tom, akým spôsobom vlastne digitalizácia ovplyvňuje kapitálový trh, a aké príležitosti nám tento novodobý stav prináša,“ objasňuje problematiku kapitálového trhu novej generácie Peter Kubrický, generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.

Konferencia fin.techsummit začína už v stredu 25. septembra v Radisson Blu Carlton Bratislava

Jej súčasťou bude aj dvojdňová súťaž Hackaton. Otvorenie jej výzvy sa uskutoční už v utorok, 24. septembra v Smart City Hub na Obchodnej ulici v Bratislave, pričom samotná súťaž potrvá až do stredy, 25. septembra. V nadväznosti na tému konferencie sa po jej ukončení uskutoční aj Side event. Jeho program je naplánovaný na utorok 22. októbra v priestoroch v Smart City Hub na Obchodnej ulici v Bratislave.

Na prednášky odborníkov, diskusie, ako aj všetky výsledky diskusií sa môžete tešiť aj v prípade, ak sa vám jednotlivých častí nepodarí osobne zúčastniť. Všetky budú totiž odborne spracované a následne aj mediálne komunikované.

Viac informácií o konferencii, súťaži Hackaton a Side event nájdete na www.fintechsummit.sk/2019.