Finančná správaPodnikanie xa Publikované 10. júla 2018 zobraziť celý profil

Na festivaloch v Trenčianskom samosprávnom kraji počas uplynulých dvoch víkendov nechýbali ani colníci. Pri kontrolách zistili porušenia len v niekoľkých prípadoch. Vďaka pravidelným kontrolám sa totiž disciplína predajcov na obľúbených festivaloch z roka na rok zlepšuje, a to aj vďaka súčinnosti organizátorov.

Letné festivaly sa konajú aj pod dohľadom colníkov

Cieľom je dbať na dodržiavanie zákona zo strany poskytovateľov služieb a chrániť tak kupujúcich. Na tohtoročnom Topfeste v Novom Meste nad Váhom a na Pohode v Trenčíne colníci skontrolovali desiatky prevádzok. Kontroly boli zamerané na plnenie povinností v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Pri kontrolách v drvivej väčšine prípadov zaznamenali colníci riadne vydávanie bločkov a evidovanie tržieb. Na Topfeste zistili porušenia predpisov v 4 prípadoch, za čo boli uložené pokuty v celkovej výške 1 480 eur, a na Pohode v 6 prípadoch, za čo colníci uložili pokuty v celkovej výške 1 060 eur. Išlo najmä o nezaevidovanie hotovostnej platby do ERP či nevydanie bločku.

Aj vďaka týmto každoročným kontrolám sa disciplína predajcov zlepšuje

Colníci registrovali, že organizácia práce v kontrolovaných prevádzkach bola dobre a efektívne nastavená, v predajných stánkoch sa často jeden zamestnanec venoval len činnosti obsluhy registračnej pokladnice, pričom ďalší zamestnanec obsluhoval kupujúcich a prácu tak mali rozdelenú. Vo viacerých prípadoch v prevádzkach používali virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá je práve na takéto účely vhodná.

Už štandardne majú takéto kontroly colníkov preventívny a nie represívny charakter. Pri kontrolách totiž zároveň colníci poukazujú aj na informačnú činnosť a upozorňujú podnikateľské subjekty na ich zákonné povinnosti. Na oboch akciách sa colníci stretli s ústretovým prístupom a súčinnosťou zo strany organizátorov aj zo strany kontrolovaných subjektov.

zdroj: FS SR