EkonomikaSlovensko xa Publikované 21. februára 2022 zobraziť celý profil

Slovenská ekonomika stúpne v roku 2022 o 3,5 %. Začiatok roka bude ovplyvnený stagnáciou z dôvodu veľkého množstva práceneschopných, ale aj inflácie, ktorá začiatkom roka zníži reálne príjmy a teda aj spotrebu domácností. K oživeniu aktivity príde po odznení pandémie v druhom štvrťroku, a tvorba pracovných miest sa zrýchli. K ekonomickému rastu bude tento rok prispievať aj čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy EÚ. V budúcom roku očakávame rast HDP o silných 5,3 %, aj vďaka vyššiemu čerpaniu fondov EÚ z dôvodu končiaceho programového obdobia.

Mzdy rástli dynamicky

Slovenská ekonomika sa v roku 2021 čiastočne zotavila z prudkého prepadu a HDP posilnil o 3,1 %. K zotaveniu prispel najmä domáci dopyt pričom spotreba domácnosti by stúpla aj viac, nebyť šírenia pandémie na začiatku a konci roka. Vládne opatrenia podporili ekonomiku a aj disponibilné príjmy domácností. Zamestnanosť zatiaľ zotavenie nepocítila, dynamicky však rástli mzdy.

Očakávaný rast HDP

V tomu roku očakávame rast HDP o 3,5 %, no výkon ekonomiky bude mať stále rezervu. Na jednej strane budú zrýchľovať investície v rámci Plánu obnovy EÚ, na strane druhej však budú ekonomiku tlmiť tri faktory. Prvým je ďalšia vlna šírenia koronavírusu. Výpadok však očakávame krátky a v porovnaní s minulými vlnami miernejší. Druhým faktorom je zvýšenie spotrebiteľských cien, ktoré odkrojí časť z reálnych príjmov obyvateľstva a teda aj zo spotreby domácností. Tretím faktorom sú problémy s dodávkami v priemyselnej produkcii, ktoré očakávame, že pretrvajú v prvej polovici tohto roku. Následne však export začne rýchlo dobiehať úroveň zahraničného dopytu, čo sa prejaví v dynamike ekonomiky aj v budúcom roku.

Budúci rok vyšší rast

V roku 2023 dosiahne ekonomický rast svoj pomyselný vrchol 5,3 %, keď ho potiahnu najmä investície z dočerpania EÚ fondov. Po prekonaní vlny Omikron nateraz nepredpokladáme výraznejšie ekonomické vplyvy z pandémie. Naplno sa začne obnovovať tvorba pracovných miest a investícií, ktoré sa pre neistotu odkladali. Priemyselná výroba a export už nebude obmedzený nedostatkom súčiastok a ani obmedzeniami v logistike. Ekonomika sa začne mierne prehrievať a tlmiť ju bude predpokladaná konsolidácia verejných financií.

O dva roky už pokles

V rokoch 2024 a 2025 očakávame, že sa zvoľní výkon ekonomiky tesne pod 2 %, keď sa čerpanie fondov EÚ vráti na štandardné úrovne. Prehrievanie ekonomiky sa zmierni, rovnako ako inflačné tlaky. Zamestnanosť dobehne predkrízovú úroveň, no ďalšie pracovné miesta budú pribúdať len pomaly.

Zdroj: Ministerstvo financií SR / úprava redakcia