eKasaFinančná správaPodnikanie xa Publikované 11. marca 2019 zobraziť celý profil

Finančná správa pokračuje v zavádzaní projektu eKasa. Aktuálne eviduje 16 žiadostí o certifikáciu od výrobcov pokladničných programov a chránených dátových úložísk (skratka CHDÚ). Finančná správa vydá prvé certifikácie už v najbližších dňoch. Certifikovaní výrobcovia budú zverejnení na portáli finančnej správy. 

eKasa do praxe

Finančná správa postupne zavádza do praxe projekt eKasa – projekt online pripojenia pokladníc na finančnú správu. Naďalej intenzívne spolupracuje so žiadateľmi o certifikáciu pokladničných programov a chránených dátových úložísk, ktorí chcú podnikateľom poskytovať riešenia spojené s eKasou. Jednotlivé predložené riešenia finančná správa momentálne testuje.

Predložené projekty sú kvalitne pripravené, preto finančná správa predpokladá, že väčšina z podaných žiadostí bude vybavená do konca marca 2019. Aktuálne testované riešenia by vedeli pokryť približne 70% súčasného trhu s pokladnicami, a to rovnomerne naprieč celým spektrom podnikateľov – malých podnikateľov, sektor HORECA, ale aj väčšie reťazce.

Testovaním predložených zariadení finančná správa overuje splnenie zákonných povinností a zároveň v čo najväčšie možnej miere overuje či predložené zariadenie bude správne fungovať, ako pre podnikateľa, tak pre finančnú správu. Akonáhle finančná správa udelí nejakému výrobcovi certifikát, zverejní ho zároveň na portáli finančnej správy. Na portáli finančnej správy v časti eKasa budú tieto informácie priebežne aktualizované.

Každý podnikateľ, ktorý vlastní elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), bude musieť mať pridelený kód eKasa klient. O pridelenie kódu pokladnice budú môcť podnikatelia žiadať od 15.marca. O postupe, ktorým sa podnikateľ bude pri žiadostiach riadiť, bude finančná správa informovať.