eKasaFinančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 22. mája 2019 zobraziť celý profil

Finančná správa zintenzívňuje informačnú kampaň o projekte eKasa. Nasadí animované videá, o tému eKasa rozšírila aj chatbot finančnej správy. Na portáli finančnej správy v časti eKasa zároveň neustále aktualizuje všetky potrebné informácie pre podnikateľov. V systéme eKasa je momentálne aktívnych 112 309 pokladníc, ktorým finančná správa pridelila kód pokladnice eKasa klient.  

Od júla 2019 sa k systému eKasa musia pripojiť všetci podnikatelia, ktorí v súčasnosti evidujú tržbu prostredníctvom elektronických registračných pokladníc (ERP)

Keďže väčšina podnikateľov si splnenie povinnosti prechodu z ERP na online registračnú pokladnicu (ORP) necháva na poslednú chvíľu, finančná správa chce ešte viac posilniť informovanosť o projekte.

Finančná správa rozšírila o tému eKasa automatizovaný chat finančnej správy, ktorý je podnikateľom k dispozícii nielen na portáli finančnej správy, ale aj na Facebookovej stránke finančnej správy. Pripravila tiež dve edukačné animované videá, v ktorých chatbot finančnej správy Taxana vysvetľuje, čo je to eKasa a akým spôsobom podnikateľ prejde na ORP. Videá postupne nasadzuje od tohto týždňa.

Pozrite si video:

Tieto aktivity sú súčasťou už spustenej komunikačnej kampane

Finančná správa o projekte eKasa neustále informuje. Do elektronických schránok na portáli finančnej správy rozposlala viaceré softwarningové upozornenia, naposledy všetkým podnikateľom, ktorí majú registrovanú elektronickú registračnú pokladnicu a zatiaľ si nezrušili svoj daňový kód pokladnice (DKP). Aktívne promuje výzvy o podávanie žiadostí o pridelenie kódu eKasa prostredníctvom sociálnych sietí. Rozšírila prevádzkové hodiny call centra, vydáva informačné materiály, letáky.

V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR rozšírila plagáty o projekte eKasa na klientske centrá ministerstva vnútra, v komunikácii je aj s obecnými a mestskými úradmi. O projekte pravidelne informuje aj prostredníctvom médií. Predstavitelia finančnej správy veria, že všetky tieto aktivity budú mať pozitívny vplyv na čo najskoršie podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient zo strany podnikateľov, ktorých sa to týka a ktorí tak ešte nespravili.

zdroj: FS SR