DaneDaňové poradenstvoPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 3. januára 2019 zobraziť celý profil

Od 1. januára 2019 platí nižšia daň z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby. Namiesto 20% DPH tak zaplatíte 10% sadzbu dane. Zmena sa týka hotelových a turistických ubytovacích služieb, kempov, ale aj ubytovania na internátoch a robotníckych ubytovniach.

Dagmar Bednáriková – Slovenská komora daňových poradcov: „Pokles sadzby DPH by mal teoreticky znamenať aj pokles cien za ubytovanie. Je však ťažké povedať, či sa pokles sadzby premietne aj do nižších cien pre zákazníkov. Je možné, že prevádzkovatelia si nechajú rozdiel v DPH pre seba a ceny nezmenia. Ovplyniť to môžu napr. drahšie energie, či nárast iných nákladov.“

Zníženej sadzbe DPH podliehajú aj bezprostredne súvisiace služby

Napríklad služby recepcie, parkovanie hostí. V niektorých prípadoch môže byť problém určiť akú sadzbu DPH majú služby mať a či bezprostredne súvisia s ubytovaním.Zdaňovanie usmerňuje iba informácia Finančného riaditeľstva.

Dagmar Bednáriková – Slovenská komora daňových poradcov: „V podstate môžeme povedať, že služby súvisiace s ubytovaním, ktoré sú poskytované všetkým hosťom bez výnimky spoločne s ubytovaním, by mali byť zdanené 10% sadzbou DPH. Hostia ich môžu využívať bez toho, aby za ne samostatne platili, a cenu za ubytovanie neovplyvnia, aj keď službu nevyužijú. Typickou službou súvisiacou s ubytovaním je napríklad parkovné, služby recepcie, upratovanie na izbách, donáška jedla na izbu, či využitie hotelového bazéna.“

Pokiaľ ubytovacie zariadenie poskytuje raňajky pre ubytovaných hostí prípadne príplatok za raňajky v izbe hosťa (room service), a ak hosť nemá možnosť  objednať si ubytovanie bez raňajok, použije sa znížená sadzba na celú cenu. Ak by táto  služba bola poskytnutá samostatne, bez ubytovania, zdanila by sa základnou 20% sadzbou.

Opačne je to v prípade ubytovania s polpenziou alebo plnou penziou, kedy dochádza k poskytnutiu dvoch služieb s rozdielnou sadzbou dane. Hoteliér klientovi zaúčtuje cenu za ubytovanie s 10% DPH a za stravovanie bude 20% sadzba. Rovnako je to aj pri využití wellness služieb, ak sú pre zákazníkov zvlášť spoplatňované. Vtedy sa na ne vzťahuje základná 20% sadzba DPH. Platí to aj pri nadštandarných službách ako je poskytnutie golfového ihriska, zapožičanie bicyklov, poskytnutie vstupeniek na kulturné akcie, skipasy.

Špecificky sa posudzuje prípad, ak ubytovacie zariadenie poskytuje niektorú zo služieb v cene ubytovania, aj keď s ubytovaním nesúvisí. Napríklad skipasy by v tomto prípade mohli byť súčasťou ubytovacích služieb za predpokladu, že by boli poskytované hosťom automaticky v cene ubytovania bez ohľadu na to, či  túto možnosť využijú alebo nie a cena za ubytovanie vrátane skipasu je rovnaká ako cena za ubytovanie bez neho.

Znížená sadzba DPH na ubytovacie služby je bežná aj v iných európskych krajinách. Nemá ju už len zopár krajín, napr. Dánsko alebo Veľká Británia.
SADZBA DPH NA UBYTOVANIE SLUŽBY

Poľsko 8%
Írsko 9%
Holandsko 6%
Estónsko 9%
Taliansko 10%
Maďarsko 18%

zdroj: SKDP